Veel touwtrekkerij

Het welles nietes spel over fiscale steun in de VS zorgt voor veel gejojo op de beurzen. Dit terwijl men daar ook de “Big Tech” op zijn vingers tikt. Tussentijds bereidt de markt zich voor op het komende cijferseizoen en de verkiezingen in de VS. Dit houdt vooralsnog vele indices gevangen in een correctieve fase die min of meer zijwaarts verloopt. Hoelang duurt het nog voor dat er een kant gekozen wordt?

Het infuus moet aangevuld worden

Het huidige economische herstel begint te haperen nu het geld op is en de herfst zich weer aandient op het noordelijk halfrond. Het blijkt allemaal toch wel wat lastiger te zijn om terug te keren naar het oude normaal, vooral nu het virus links en rechts weer oplaait. Het werd ook onaangenaam duidelijk dat zowel de FED als de ECB pleiten voor opnieuw extra maatregelen om de huidige fragiele situatie in stand te houden.

In Europa lijken de neuzen wat meer dezelfde kant op te staan, maar in de VS  wisselen de berichten over een mogelijk nieuw fiscaal pakket elkaar in hoog tempo af. Waar president Donald Trump eerder deze week via Twitter de onderhandelingen met de Democraten resoluut afbrak, heeft hij inmiddels alweer een draai van 180 graden gemaakt. De stand van zaken nu is dat er toch weer meer hoop is dat er voor de verkiezingen van 3 november een pakket komt dat zowel Republikeinen als Democraten steunen. Het adagium lijkt; niet afkicken en voorlopig maar aan het infuus blijven zodat de economie hopelijk overeind blijft.

Big Tech op de vingers getikt

Wat deze week opviel is dat een aantal grote technologiebedrijven eens even goed onder de loep werden genomen. De Amerikanen zijn klaar met hun agressieve expansie- en concurrentiedrang en misbruik van hun dominante positie. Overigens zijn wij Europeanen hier ook niet blij mee, maar lijkt de VS concreter te worden. In ieder geval oordeelt een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat Facebook, Apple, Google en Amazon op grote schaal misbruik maken van hun dominante positie. Vooralsnog blijft Microsoft buiten schot, maar de grote jongens lopen in ieder geval in de kijker.

In een langverwacht rapport stelt de commissie regels voor die kunnen uitmonden in de gedwongen opsplitsing van de technologiereuzen. Hoewel het concrete vervolg nog wat onduidelijk is, blijven deze winnaars wel op onze radar. Bij sommige bedrijven kan namelijk de som der delen nog wel eens meer waard zijn. Het blijft uiteraard wel belangrijk om selectief te blijven en je op de winnaars te blijven focussen. Tussentijdse correcties kunnen daarom interessante kansen bieden.

Bedrijfscijferseizoen en verkiezingen in de “spotlight”

In de VS zal de verkiezingsretoriek en zoals eerder benoemd mogelijke extra stimulering het podium opeisen. Hoewel de Democraten op dit moment in de peilingen er goed voorstaan, weten we van vier jaar geleden dat dit niet alles zegt. De verschillen tussen beide partijen zijn zo groot dat de effecten van de verkiezingen en nieuwe samenstelling van het senaat en congres voor grote veranderingen kunnen zorgen. Houdt daarom de komende periode rekening met toenemende volatiliteit. Al is het alleen al omdat anderen zenuwachtiger zullen worden.

Tijdens het verkiezingsgeweld start volgende week ook het bedrijfscijferseizoen. Er komt meer inzage in hoe en of bedrijven zich tijdens de pandemie weten te handhaven. Houdt er rekening mee dat bedrijven in bepaalde sectoren het water aan de lippen staat en zonder extra steun verder moeten saneren en reorganiseren. Wij sluiten de komende periode dan ook meerdere ontslagen, fusies of faillissementen niet uit. Dus pas nogmaals op met de hard getroffen aandelen te kopen zolang de trend van deze aandelen dalende is, want ze staan niet voor niets zo laag. Laag betekent niet altijd goedkoop.

Vooralsnog gevangen

De grote graadmeter van de Europese aandelenmarkt vertoont per saldo een min of meer zijwaarts verloop sinds afgelopen juni. De maand september heeft een duikeling naar de onderzijde van deze zone laten zien. Zo dreigde een verdere verzwakking van de aandelen door het bereiken van de laagste koers sinds begin augustus. De toename van neerwaarts momentum bleef echter uit en de afgelopen dagen is de markt bezig recent verloren terrein terug te winnen.

Zoals te doen gebruikelijk heeft de schade die dalingen aanrichten meer invloed in Europa dan in de VS en is het vice versa waar het gaat om opwaartse bewegingen. De VS herstelt veelal veel sneller van een dip dan Europa. Nu is de uitdaging in Europa dat de bovenzijde van de zone geslecht wordt. Voorlopig ziet die poging er maar moeizaam uit en dreigt het nog steeds te verzanden in een lagere top dan die van september. Een lagere top is niet best na een lagere bodem want dat zou een nieuwe neerwaarts gerichte fase inluiden. Zo is de dreiging dat aandelenkoersen in Europa lager gaan in het vierde kwartaal onveranderd aanwezig. Als het zover komt is er te veel gehoopt en te weinig gedaan om de huidige niveaus te kunnen behouden.

Dit artikel is geschreven door Michael Nabarro en Gökhan Erem.

Geef een reactie