TradeIdee Randstad: Aan al het goede komt een einde!

Vanaf het vierde kwartaal 2014 tot grofweg derde kwartaal 2015 was Randstad het pareltje van het Damrak. De glans is sindsdien aardig verdwenen. De verwachting luidt dat het einde van de daling van Randstad nog niet in zicht is. De opleving van de koers na de cijfers van midden februari lijkt een mooie gelegenheid om alsnog afscheid te nemen. Waarom?

Randstad-WeekGrafiek

Randstad-WeekGrafiek

De opmerking dat in de komende weken rekening moet worden gehouden met verdere zwakte is gebaseerd op een groot koerspatroon dat de grafiek van Randstad siert. De belegger met een geoefend technisch oog heeft inmiddels de ingetekende ‘hoofd-schouderformatie’ gespot. Aan het einde van een stijgende beweging vormt dit koerspatroon veelal een waarschuwing voor een daling.

Bij Randstad is het patroon inderdaad aan het einde van een stijging gevormd. De breuk van de neklijn is inmiddels een feit. Daarmee leent het patroon zich voor het berekenen van een ijkpunt. Wordt de rekenexercitie op Randstad toegepast dan verschijnt op basis van het koerspatroon een richtpunt rond 35,00 euro. Dit impliceert dat de koers in de komende weken/maanden terug kan zakken tot aan de oorspronkelijke steunlijn onder de beweging vanaf 2009. Deze lijn fluctueert momenteel rond 35,00 euro.

De voorzichtige rally die Randstad in de weken na de publicatie van de cijfers heeft laten zien mag in het hierboven neergelegde beeld slechts gezien worden als de klassieke terugtest op de doorbroken neklijn. Voorlopig heeft de opleving van de koers slechts een nieuwe lagere top opgeleverd. Pas rond de zone van de langere termijn stijgende trendlijn wordt Randstad weer interessant. Tot die tijd: afblijven!