TradeIdee NN Group: Een Leuk Wegleggertje!

Het cijferseizoen zit erop. Er druppelen deze week nog wat kleine namen na, maar de grote namen zijn geweest. Tijd om de balans op te maken en te kijken welke namen goed door de huidige roerige tijden zijn gekomen. Niet alleen rumoerig op het gebied van cijfers, maar zeker ook op het gebied van algemeen economische/politieke data. De redactie van TradeIdee heeft haar oog laten vallen op NN-Group. Tiijdens de publicatie van de cijfers bleek vorige week dat de kapitaalbuffer beter is dan was voorzien. Zo zie je maar, als de beloning goed is, dan krijg je ook wat! De reden om NN-Group bij je onder de aandacht te brengen is echter niet zozeer de gepresenteerde cijfers. Beleggers zijn namelijk al langer positief gestemd over dit aandeel. De gepubliceerde cijfers dienen slechts als bevestiging en ondersteuning van het huidige optimisme. En het einde lijkt nog niet in zicht. Zoals Fat Eddy Band Project al zong: Het is nog niet te laat (om in te stappen).

NN-Group WeekGrafiek

Hierboven staat de weekgrafiek van NN-Group afgedrukt. De eerste conclusie die getrokken kan worden is dat sprake is van een stijgende onderliggende trend. Eigenlijk al sinds de introductie op de beurs. Nu is de stijging niet in een rechte lijn verlopen. Wordt het tijdvak van het laatste kwartaal 2015 tot het eerste kwartaal 2017 bekeken dan heeft de koers wat schommeling laten zien. Het zijn echter juist deze schommelingen waarop de visie is gebaseerd dat NN-Group aan de vooravond staat van verdere stijging. In de grafiek zijn een drietal halve cirkels aangebracht en een horizontale lijn rond €33.00. De combinatie van deze hulplijnen staat bekend als een omgekeerd Hoofd-Schouder patroon. De huidige koers noteert al enkele weken (ruim) boven de horizontale lijn. De neklijn, zoals deze lijn heet, is dan ook doorbroken en daarmee is het koerspatroon afgerond.

Het leuke van patronen is dat zij zich lenen voor het bepalen van richt- danwel ijkpunten. In het geval van dit patroon mag de diepte van het hoofd tot aan de neklijn geprojecteerd worden. Nu is de laagste koers van het hoofd in de eerste week van juli vorig jaar rond grofweg €22.50 gezet. Dat betekent een afstand tot aan de horizontale lijn van ruim 10 euro. Projecteren we deze euro’s vanaf de neklijn dan heeft de snelle rekenaar al bepaald dat een koersdoel rond €44.00 verschijnt. Zoals gezegd, het is nog niet te laat.

Nu heeft de vorming van het patroon net iets minder dan twee jaar geduurd. Dat betekent dat niet verwacht moet worden dat het bepaalde ijkpunt al volgende week gerealiseerd moet zijn. De verwachte stijging zal naar alle waarschijnlijkheid ook haar tijd nemen en zal zeker niet in een rechte streep verlopen. Dat neemt niet weg dat met het overwinnen van de zone €33.00 de langere termijn stijgende trend bevestigd is een een nieuwe impuls heeft gekregen. NN-Group is dus een leuk wegleggertje!

tradeidee

Wat ga je doen? In onderstaande tabel staan Goldman Sachs Turbo’s die passen bij het bovenstaande TradeIdee. De categorieën zijn respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch al naar gelang de manier van kijken naar de materie. Daarnaast is een indeling gemaakt naar tijdshorizon met een toepassing op Korte en/of Lange termijn. Ben je het er totaal niet mee eens? TradeIdee geeft ook een concreet handvat voor de Contraire visie. Maak je keuze.

Goldman Sachs Turbo’s
Aandelen, Opties, Futures,
of een combinatie daarvan.

Fundamenteel
Technisch
Opportunistisch
Korte termijn
Lange termijn
 GoldmanSachs Turbo Long NN Group €28,89
Contraire visie
 GoldmanSachs Turbo Short NN Group €39,84

Laat een reactie achter