TradeIdee ASML: Hervatting Opwaartse Trend!

Na weken van aarzeling en getreuzel lijkt ASML haar oorspronkelijke langere termijn pad weer gevonden te hebben. ASML is koopwaardig.

ASML-WeekGrafiek

ASML-WeekGrafiek

Laat uw ogen van links naar rechts over de bijgeleverde langere termijn grafiek glijden. U zult merken dat uw pupillen stijgen. Dat betekent dat sprake is van een opwaartse trendmatige beweging. Binnen deze langere termijn ontwikkeling heeft het koersverloop een aantal weken/maanden gevangen gezeten. De consolidatiefase sinds juli dit jaar geeft echter een aantal technisch interessante aanwijzingen. In de grafiek staat een horizontale trendlijn ingetekend. Het grootste gedeelte van 2015 en de eerste helft van 2016 fungeerde deze lijn rond €91,00 als obstakel. Nadat de kopers in juli de koers van ASML succesvol boven dit niveau wisten te tillen, fungeert dezelfde lijn als vangnet en springplank. Het neerwaarts risico is dus afgeschermd. Wordt een fibo-berekening uitgevoerd dan blijkt dat de zone €91,00 vrij exact een 38,2 procent correctieniveau is van de stijging van februari tot juli dit jaar. Fibo-correctieniveaus fungeren veelal als springplank. Tot slot kan worden opgemerkt dat de ingetekende gemiddelde lijnen indicator net voor het doorbreken van de aangehaalde obstakelzone een koopsignaal heeft gegeven. Zie ingetekende cirkel. Zoals gezegd, de lichten staan weer op groen voor ASML. Maar wat is de potentie?

Correctie-niveaus lenen zich voor het berekenen van extensie-niveaus. Wordt de hierboven beschreven actie-reactie beweging van 2016 als uitgangspunt genomen dan leveren de eerste twee extensie-niveaus ijkpunten op rond respectievelijk €108,00 en €120,00. Met een huidige koers rond grofweg €100,00 een interessant potentieel. Veel belangrijker is echter de constatering dat de langere termijn opwaartse trend intact is en op het punt staat hervat te worden.

tradeidee

TradeIdee

Hoe kunt u inspelen op de neergelegde visie? In onderstaande tabel treft u een aantal mogelijke Turbo’s welke passen bij het neergelegde beeld in de column. De categorieën betreffen respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch.Daarnaast is een indeling gemaakt naar Tijdshorizon. Tot slot geeft TradeIdee u een handvat om in te spelen met een Contraire Visie indien uw eigen visie afwijkt van de neergelegde visie in de column.

Geef een antwoord