Sinas(A)pril

April moet het omkeerpunt worden

Als we alle medisch specialisten/ virologen mogen geloven dan zal in April het hoogtepunt van de besmettingen bereikt worden. Ook ik hoop dat aan het einde van deze maand het ergste voorbij is. Dan kunnen we weer voorzichtig nadenken over hoe we het leven gaan oppakken na dit wereldwijde drama. Maar wat als de modellen niet kloppen?

Betrouwbaarheid modellen

Zoals je waarschijnlijk weet worden de verwachtingen en projecties niet met een natte vinger gedaan, maar door middel van computermodellen. Deze presenteren dan het meest waarschijnlijke-, beste-, of slechtste scenario. Maar nu komt die; als (mede) kwantitatieve analist weet ik dat de juistheid van de uitkomst van de modellen erg afhangt van de kwaliteit van de data die als input wordt gebruikt. Ik wil je niet op de kast jagen en ik heb veel vertrouwen in onze medische specialisten, maar vaar niet blind op projecties.

De meeste specialisten waarschuwen daar gelukkig ook voor. In de financiële wereld waren het LTCM debacle en de crisis van 2008 hier een goed voorbeeld van. Dit wordt “GIGO” genoemd, oftewel Garbage in, Garbage out. Gelukkig zijn er ook genoeg voorbeelden waarbij de verwachte scenario’s wel zijn uitgekomen of zelfs meevielen. En daar hopen we natuurlijk op!

Economische data en bedrijfscijfers even naar de achtergrond

We weten allemaal dat de economische data de komende tijd slecht zal zijn en wat je met de gegevens uit China doet laat ik aan jou. In april begint ook het bedrijfscijferseizoen! Naast de overheden zullen ook de bedrijven per saldo met slecht nieuws komen. We worden nu al geconfronteerd met winstwaarschuwingen, verwachte faillissementen, stoppen van aandelenopkoopprogramma’s en het schrappen van dividenden. Dat alles zal geen verrassing zijn, maar let wel op want er kunnen eventueel nog wel wat lijken uit de kast vallen. Bedrijven kunnen nu veel tegenvallers aan het virus wijden. Dit alles zal wel minder belangrijk worden genomen dan normaal. Het gaat nu maar om één ding. Krijgen we de pandemie onder controle!!!

Groene scheuten

Na dit misschien negatieve betoog wil ik toch vooral ook de aandacht vestigen op de groene scheuten die heel voorzichtig zichtbaar worden. Als de modellen wel kloppen dan gaat de zon gedurende mei in de ruimste zin van het woord weer schijnen. Het leven zal dan weer langzaam op gang komen. Hoewel het dan wel weer belangrijk is in welke regio je woont. De berichten uit Azië zijn zeer bemoedigend en nu we ook in de westerse wereld geen halve maatregelen meer nemen zou een gelijk verloop niet onrealistisch zijn. Alle ogen zijn gericht op het epicentrum in de VS, en hoewel ik schrik van de verwachtingen en getallen, lijken ze het daar wel op de juiste manier aan te pakken. De mondkapjes blijven een probleem, maar nog nooit zijn er zoveel testapparaten in omloop geweest, helpt het bedrijfsleven mee met de beademingsapparaten en zijn er nagenoeg geen mensen meer die dit niet serieus nemen. Bovendien denk ik dat de geldmachines het nog drukker gaan krijgen.

Grafieken signaleren duidelijk het gebrek aan duidelijkheid

Kijkende naar de maandgrafiek van de wereldindex doe ik weer een beetje copy-paste omdat het beeld niet echt veranderd is. We zien dat de opgaande trend sinds 2009 neerwaarts is doorbroken. Dat betekent dat we nu in een overgangsfase zitten. Dat zijn de lastigste tijden voor een technisch analist, want elk scenario ligt open. Zijwaartse-, dalende of een opgaande trend met een andere hellingshoek is allemaal mogelijk. Het verwachte herstel naar de rode lijn heeft inmiddels wel plaats gevonden en daar hebben we mooi van geprofiteerd.

Het is nu wachten op nieuwe signalen. Maar het moge duidelijk zijn dat het technisch landschap drastisch is veranderd en we geduld moeten hebben om te kijken welk scenario zich zal ontvouwen. Bij gebrek aan beter nieuws verwacht ik dat een hertest van de recente dieptepunten realistisch is en dan moeten we maar hopen dat daar een lijn in het zand wordt getrokken. Want als dat niveau sneuvelt, lijken nog meer koersdalingen waarschijnlijk.

Blijf optimistisch, maar ook voorzichtig en realistisch

Het is een hele slechte film waar we nu in zitten met vooralsnog een onzeker einde. Hoewel realistisch is bij mij wel het glas half vol en verwacht ik dat we het virus uiteindelijk onder bedwang zullen krijgen. Toch zit ik defensief gepositioneerd en houd een bovengemiddelde hoeveelheid liquiditeiten aan. Niet omdat dat ik niet in een goed einde geloof, maar wel omdat ik rekening houd met een langere periode van onzekerheid waarin er nog veel onverwachte zaken kunnen plaatsvinden. En van de ene dag op de andere dag weer opstarten lijkt onrealistisch.

Ik wil je daarom ook meegeven om als belegger voorzichtig te blijven, want er is gewoon nog heel veel onduidelijk en varen de markten in een redelijk dikke de mist. Door de soms krankzinnige bewegingen ontstaan er wel kansen. Hoe ik je daar mee kan helpen weet je inmiddels wel. Vooralsnog maar hopen dat het snel gaat opklaren en de zwarte scenario’s in de ijskast kunnen blijven.

Geef een reactie