Ruk naar rechts is ruk naar Links en Groen

Ruk naar rechts is ruk naar Links en Groen

De verkiezingen in de EU zijn een groot succes voor wat de media populistisch rechts noemt. De winsten zijn weliswaar minder extreem dan verwacht, maar Le Penn, Salvini, Orban en dergelijke hebben laten zien dat zij in hun land fier boven aan staan. Maar dit alles betekent helemaal niet dat het beleid van de EU een ruk naar Rechts zal maken. Sterker nog, het zal juist de ruk naar Links en Groen maken.

Rechts is links

Niemand, behalve de “rechts populistische” partijen zelf, zien een samenwerking zitten. Dus defacto is het een cordon sanitaire. De rest van de partijen zullen dus intensiever samen moeten werken om aan de macht te kunnen blijven. Net als de PS verkiezingen in Nederland, zullen de partijen in de EU meer moeten samenwerken met Groen en met Links. Dus de ruk naar rechts, is eigenlijk een ruk naar links.

Kantelpunt wordt pas later bereikt

Wat zich hier afspeelt, is systeemtechnisch geheel logisch. De zittende macht (voornamelijk het politieke midden) wil haar positie niet afstaan en beschermt deze met alle middelen. Één mogelijke route is om de punten van de naaste concurrent over te nemen, maar vaker wordt er dus gekozen om met de linker kant van het politieke centrum samen te werken. Of dit ligt aan de vele kruisverbanden (de banencarrousel, de gemaakte afspraken, de afkeer jegens de nieuwkomers, etc.) of aan wat anders, doet er even niet toe, want de uitkomst van deze som (meer links en groen) is al bekend. Feit is dat het beleid uiteindelijk polariseert; het schiet immers naar links, terwijl steeds meer kiezers juist rechts wilden hebben.

Eng vooruitzicht

Het nieuwe beleid leidt dus tot nog meer ongenoegen, waardoor de “rechts populistische” partijen aan steun zullen winnen. Totdat het moment daar is dat ze op nationaal en EU niveau het stokje van de zittende macht kunnen overnemen. Echter, het probleem dan kan zijn dat de politieke flanken steeds verder doorschieten, waardoor het extreem Links versus extreem Rechts zal worden. Geen goed vooruitzicht.

Effect op beleggingsbeleid

Terug naar het nu, kan er gesteld worden dat het linkser en groenere beleid, bepaalde industrieën in de kaart spelen en andere juist het leven zuur maken. De oude energie bedrijven, de automakers die hun gamma nog niet vergroend hebben, en zo verder leggen het dan af ten opzichte van windmolenmakers, installateurs, Co2 rechten handelaars en zo verder. Op macroniveau, zullen de belastingen op bedrijven en inkomen verder omhoog gaan, terwijl flexibiliteit juist zal afnemen. Om dit electoraal verteerbaar te maken, verwacht ik (zoals ik al een tijdje verkondig) een Green New Deal die gefinancierd zal worden door groen fiscaal beleid en groene QE door de ECB (zie hier). Dus de groene hoek in beleggingsland kan een toestroom aan gratis geld verwachten. Heeft u een idee welke fondsen hiervan zullen profiteren? Laat dan een hieronder een comment achter.

Geef een reactie