Rio Tinto is een goede inflatiehedge

Dit jaar kent de beste start voor grondstoffen sinds 1973. In euro’s gemeten zijn de grondstofprijzen, volgens de S&P GSCI index, verdubbeld in het afgelopen jaar. In dollars, waarin de meeste grondstoffen afgerekend worden, was de stijging 85%. Het betreft vooral de spotprijzen. Als je nu ijzer, koper, of wat dan ook nodig hebt, betaal je de hoofdprijs. Kun je een paar maanden wachten dan is de prijs behoorlijk lager. De markt is in backwardation.

De tekorten zijn ontstaan door inschattingsfouten. Er werd verwacht dat de wereld in een flinke recessie zou belanden door de coronapandemie. Dit blijkt achteraf mee te vallen. Aangezien het delven van nieuwe grondstoffen lang duurt, kan de productie niet zomaar worden opgevoerd. Het gevolg is dat er nu tekorten zijn. Daarnaast zijn de tekorten nog nijpender door de energietransitie waarbij extra veel metalen zoals koper nodig zijn. Dit is prettig voor een mijnbedrijf als Rio Tinto dat door de hogere prijzen optimaal profiteert van de grote vraag naar onder andere ijzererts, bauxiet (aluminium) en koper. Heel geleidelijk zullen vraag en aanbod in evenwicht komen, maar tussen de bodem en de top van een grondstoffencyclus ligt normaliter een periode van 7 tot 10 jaar.

De hogere grondstofprijzen worden ingecalculeerd in de producentenprijzen en leiden zo tot inflatie. Daarvan zijn de eerste tekenen zichtbaar. Omdat Rio Tinto aan het begin van het productieproces zit, heeft de mijnbouwer hier geen last van maar kan juist profiteren van de hogere inflatie.

Met ingang van 2021 is de nieuwe bestuursvoorzitter Jakob Stausholm begonnen. Hij was voorheen de financieel topman van Rio Tinto en de afgelopen jaren verantwoordelijk voor het versterken van de balans en het prachtige (dividend)rendement dat de aandeelhouders de afgelopen jaren hebben kunnen incasseren.

Aangezien Rio Tinto op kwartaalbasis alleen productiecijfers publiceert, moeten we voor de omzet- en winstcijfers kijken naar de rapportage over 2020 die per 17 februari openbaar werd. Vorig jaar was het beste jaar voor Rio Tinto sinds 2011. De winst kwam hoger uit dan werd verwacht. De nettowinst, zonder eenmalige posten, steeg met maar liefst 20 procent tot 12,45 miljard dollar. Dit was 500 miljoen dollar boven consensus en kwam tot mede dankzij de rally in de prijs van ijzererts. De ijzerertsprijs steeg in 2020 met ongeveer 70 procent door de sterke vraag van Chinese staalfabrikanten en een lagere ijzerertsproductie van concurrent Vale in Brazilië.

In de eerste drie maanden van het jaar werd er, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, 7 procent meer ijzererts verscheept maar 2 procent minder geproduceerd zodat Rio Tinto voorraden moest verkopen. De productie daalde als gevolg van erg slecht weer in Australië en een tekort aan mankracht vanwege de coronapandemie. De productie van bauxiet daalde met 2 procent vanwege cyclonen en wassend water. De Amrun-mijn in Australië was hierdoor 14 dagen gesloten. De productie van koper nam met 9 procent af. Ondanks de lagere productie in het eerste kwartaal herhaalde Rio Tinto de productieverwachtingen voor het hele jaar.

Voor ‘gekke’ dingen, zoals te dure overnames, die we in het verleden nogal eens zagen, hoeven aandeelhouders niet te bang te zijn. Het merendeel van de winst, namelijk 72 procent, ofwel 9 miljard dollar, heeft Rio Tinto uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Dat was het hoogste dividend uit de geschiedenis van de onderneming. Het totaaldividend van 5,57 dollar per aandeel (inclusief een speciaal dividend van 0,93 dollar) was fors hoger dan de verwachte 4,80 dollar. Op een beurswaarde van 148 miljard dollar lag het dividendrendement daarmee boven 6 procent.

De onderneming heeft een sterke balans. Eind 2020 bedroeg de netto schuld slechts 664 miljoen dollar. Dat was 3 miljard (!) dollar minder dan het jaar daarvoor.

Rio Tinto is een aandeel met een mooi trackrecord. Met een belegging in Rio Tinto kan worden ingespeeld op mogelijke inflatie, een aantrekkende economische groei en de tekorten aan grondstoffen. Het aandeel is fair geprijsd en heeft een aantrekkelijk dividendrendement.

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben het aandeel Rio Tinto in portefeuille.

Geef een antwoord