We zijn op weg naar een enorme ramp deel 2

 

We zijn op weg naar een enorme ramp

Op Opiniez.com staat deel 1 van deze drieluik. Hieronder deel 2, wat een herbewerkte Tradeidee column is.

Onze bestuurlijke elite (politici, ambtenaren, economen, consultants, en zo verder) heeft ons op een uiterst gevaarlijk pad gezet. Blind door ambitie, ideologie of beide, negeert zij de vele signalen die haar van koers zou moeten doen veranderen. Deze cognitieve dissonantiebubbel zal ook nu weer leiden tot donkere, wellicht zeer donkere, tijden. In een drieluik zal ik mijn standpunt verduidelijken. Hieronder zoals voornoemd, deel 2.

 

Probleem 2: Misplaatste drang naar immigratie

De laatste tijd hebben er veel terroristische “incidenten” plaatsgevonden. Je denkt aan de getroffen families en het leed wat zij voor altijd met zich mee moeten dragen. Dan komt de woede; “hoe heeft dit kunnen gebeuren?”, “wie zijn hier verantwoordelijk voor?” en “hoe kunnen we dit voorkomen?”. De antwoorden op deze vragen zijn soms voor de hand liggend, maar altijd uiterst complex in de uitvoering. Ik ga dan ook niet pretenderen de volledige antwoorden in deze column te geven, maar wil wel enkele items aanstippen die naar mijn mening een grote rol spelen in dezen en die samen met fout economisch denken (Probleem 1 op Opiniez.com ) en Probleem 3 (ook op Opiniez.com maar pas volgende week) de cocktail vormen voor de aanstaande ramp.

Botsing der culturen

Het zal ongeveer in 1996 zijn geweest dat ik het boek Clash of Civilizations van Samuel Huntington onder ogen kreeg. Het kwam er op neer dat culturele en religieuze verschillen de drijvende kracht zouden worden van conflicten in de wereld. Nu zijn deze ingrediënten al langer onderdeel van de eeuwenoude oorlogsmix, maar in de huidige wereld pakt het toch anders uit.

Globalisatie

De wereld is steeds kleiner geworden; producten en diensten kunnen van de ene kant van de wereld geleverd worden aan de andere. In het economisch denken van vrije markten, waar ik een groot voorstander van ben, speelt globalisatie natuurlijk een grote rol. Iedere regio, land of streek moet zich toeleggen op datgene waar ze het relatief het beste in is. Dat wordt dan verhandeld om zo goederen en diensten te verkrijgen van de anderen die men zelf niet produceert.

Vrij verkeer

Om dit goed te laten functioneren, moet kapitaal en arbeid vrijelijk kunnen bewegen. Dit betekent dat als er ergens een kans is, dat kapitaal en arbeid daar heen kunnen vloeien, of in omgekeerde vorm, als ergens de kansen verdwijnen, dat mensen en kapitaal dan juist ook wegtrekken. Dan is de wereldeconomie het efficiëntst; hebben we de meeste producten en diensten tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Botsing

Het is hier waar de theorie botst met de werkelijkheid. Er zijn vele volkeren, religies en culturen, dus er is eigenlijk geen wereldvolk maar volkeren der wereld. Deze distinctie is belangrijk, want het impliceert dat mensen zich niet zo maar laten uitwisselen of mengen. De efficiënte wereldeconomie die onze beleidsmakers najagen, negeert dit punt compleet.

Drijfveer immigratie

Zo werd arbeid geïmporteerd uit landen met een radicaal andere cultuur en (rol van) religie dan de onze. Velen hebben zich aangepast aan de lokale cultuur, maar veel ook niet. De drijfveer van de immigrant was (over het algemeen) om geld te verdienen om zo de familie goed te kunnen onderhouden en de kinderen een betere toekomst (educatie)te verschaffen. Allemaal zeer valide punten, maar ze zijn dus niet gekomen omdat ze de cultuur alhier per se zo leuk vonden. En hetzelfde geldt voor de  Westerse landen; het ging hen om de (goedkope) arbeid en de verjongingseffecten van deze immigratie (zijn jonger en krijgen relatief veel meer kinderen) om zodoende vergrijzing tegen te gaan (en de pensioenen houdbaar te maken) en niet om een cultuuromslag te bewerkstelligen.

Interne oorlog

Waar de cultuurclash vooral wordt bedoeld als zijnde tussen landen, vindt deze steeds meer plaats binnen landen. Als er dus een conflict uitbreekt in deze context, dan zal dat dus de karakteristieken hebben van een burgeroorlog.

Blind

Helaas willen de meeste van onze politici en beleidsmakers niet inzien dat het door hen gevoerde beleid medeverantwoordelijk is voor de huidige situatie. Dat arbeid maar vrij moeten kunnen bewegen en dat het pensioenstelsel demografisch ondersteund moet worden, kan dan economisch in eerste instantie kloppen, de secondaire effecten zullen desastreus zijn voor maatschappij en dus ook voor de economie.

Werkelijkheid

Het wordt tijd dat onze bestuurlijke elite de werkelijkheid onder ogen ziet; we zijn niet allemaal hetzelfde en willen dit ook niet zijn. Bepaalde culturen en religies laten zich niet mengen, of alleen in bepaalde gradaties en in een bepaalde omgeving. Dit is genegeerd en we zijn daardoor nu verwikkeld in een soort oorlog.

Beleidsmaatregelen

Hoe deze werkelijkheid om te zetten in beleid is erg moeilijk en ik heb ook zeker niet alle antwoorden. Hoe immigratie te regelen? Hoe om te gaan met grote bevolkingsgroepen die hier geboren en getogen zijn maar niet de kernwaarden van onze cultuur onderschrijven? Hoe onderscheid te maken, zonder te vervallen in de fouten van een ver verleden? Het zijn uiterst complexe vraagstukken waar ik graag het antwoord op wil vinden, maar dweilen met de kraan open is in ieder geval een zekere no-no. Maar zelfs daar blijft onze bestuurlijke elite zich tegen verzetten.

Vrijhandel

Wat ik wel weet is dat vrijhandel gewoon nog kan plaatsvinden, ook al zijn er limieten op immigratie. Is de wereldeconomie dan het efficiëntst? Niet in de theoretische context, maar gegeven het feit dat arbeiders/mensen niet homogeen (allemaal hetzelfde) zijn, kan er met limieten op immigratie wel degelijk een optimum worden bereikt (bijwerkingen worden voorkomen).

Respect en zelfrespect

Dat optimum kan alleen bereikt worden als er respect is voor verschillen; als er respect is voor niet alleen de andere cultuur en religie, maar vooral ook voor de eigen religie en cultuur. Veel politici, beleidsmakers en grote denkers leiden aan een soort “weg met ons” idee. Alles wat wij doen of hebben gedaan is fout. Zwarte Piet en het concept van de natiestaat zijn daar voorbeelden van; we laten onze cultuur en zelfbeschikkingsrecht van ons brood eten. De voornoemde groep streeft het doel na om van ieder mens een kosmopoliet te maken; een wereldburger in een wereldeconomie met een wereldregering. Dat is hun grote ( Soros) droom en ons grote probleem. Dat moet veranderen.

Volgende week het derde probleem op Opiniez.com , waar ik de structurele ontwerpfouten van onze democratie zal behandelen, zo ook de gezamenlijke gevolgen van de drie genoemde problemen.

Geef een reactie