Rex Mundi Portefeuille

Via de Rex Mundi Portefeuille vormt Alexander Sassen van Elsloo zijn ideeën om tot belegbare ideeën. Met open vizier meedoen in opgaande markten in een harnas ter bescherming voor fikse correcties. Een Royal Pay-Off volgt wanneer het echt mis gaat met de markten. Resultaat zover +5,5% Hit Ratio 80%.

Wissen

 225,00 825,00

Extra Rendement in roerige tijden.

Veel financiële markten bevinden zich in de bubbel fase. Het is dus zaak om een graantje mee te pikken en tegelijkertijd afdoende bescherming in te bouwen tegen eventuele scherpe koersvallen. Door gedegen fundamenteel onderzoek te combineren met een kritische visie die de oplossing zoekt in zowel longs als shorts, beoogt de Rex Mundi Portefeuille een solide resultaat te boeken met een relatief lager risico dan die van de algemene markten.

De marktbenadering van deze portefeuille wisselt tussen een Macro en een Micro insteek. De achterliggende investeringsthema’s zijn vaak lange termijn aangelegenheden, waardoor de investeringen eenzelfde lange termijn focus zullen hebben. Risico’s worden verder verlaagd door een juiste mix aan posities op portefeuille niveau.

Dus als je een bezorgde belegger bent en de onderliggende risico’s bij de huidige bubbel omgeving onderschrijft, dan is de Rex Mundi Portefeuille een mooie bron van inspiratie over hoe aan de bubbel te verdienen (zolang deze nog duurt), maar ook hoe te profiteren van de onvermijdelijke correctie of zelfs krach.

Hoe werkt deze portefeuille dan?

Alle portefeuilles zijn bedacht omdat de Goeroe die haar samenstelt een idee heeft over de wijze waarop de markten idealiter benaderd worden. Welke waarde, hoeveel van de portefeuille per keer, waarom, met welke instrumenten, in welke stijl, in welke verhoudingen, voor welk doel, met welk risico, etc.. Allemaal vraagstukken die bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat dat bereikt kan worden. Voor deze portefeuille gelden deze parameters en risico/rendement waardes.

Portefeuille parameters

Geografische focus: Wereldwijd
Belegbare waardes: Aandelen, Obligaties, Indices, Grondstoffen
Beleggingsstijl: Directioneel, Long & Short
Analysemethode: Fundamentele Analyse
Strategie kenmerken: Alpha generation
Beleggingshorizon: Middellange tot Lange termijn
Beleggingsinstrumenten: Turbo’s, aandelen, obligaties, opties
Positieweging bij aanschaf: min. 5% / max. 15% van port. waarde

Risico/Rendement parameters

Risico: Middenhoog
Rendementsdoelstelling: 10%
Rendementsmeting: Absoluut

Volg gerust deze portefeuille, maar win eerst advies in wanneer je gaat beleggen.