OptieTrade van de Week: Ratio PutSpread Danone

We zetten een ratio putspread op in het CAC40-fonds Danone (tickersymbol van het aandeel BN / opties zijn DA1). Door het kopen van 1 put en het schrijven van 2 verder out of the money puts spelen we in op daling tot ongeveer €68. We investeren door het schrijven van 2 puts weinig en daarom is een kleine daling voldoende. Deze opties zijn te handelen op zowel het Franse Monep als op de Duitse optiebeurs DTB.

Bestaande positie:
Geen

Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 DA1 APR 72 Put @ €1,80.
We schrijven (Open Sell): 2 DA1 APR 68 Put @ €0,70.

Nieuwe positie:
Long: 1 DA1 APR 72 Put
Short: 2 DA1 APR 68 Put

Wat houdt een Ratio Putspread in?         
Bij een Ratio Spread met Puts worden Puts gekocht en tegelijkertijd meer Puts geschreven. De verhoudingen liggen dus in een ratio, zoals bijvoorbeeld 1 op 2, 2 op 3 et cetera. Wij hebben gekozen voor een 1 op 2 ratio spread op met april-puts, dus kortlopende 1 maands-puts.

Bij een stand van €68 op expiratie behalen we de maximale winst van €360; zijnde €400 minus de investering ad €40.

Bij een expiratiekoers van €72 of meer verliezen we de inleg van €40.

Zelfs bij een forse daling tot op expiratie springen we er op €64,40 break-even uit. Onder dit niveau verliezen we dan €100 per euro-daling. Dit vinden we een acceptabel risico.

Geef een antwoord