OptieTrade van de Week: Put Danone

We kopen een put op CAC40-fonds Danone (tickersymbol DA1/BN). Het Franse voedingsconcern is dit jaar hard gestegen en heeft nauwelijks gecorrigeerd, wij vinden dat overdreven. Door het kopen van een put spelen we in op een daling. Wij zien in de lage volatiliteit een extra goede reden voor deze positie. Weerstand kunnen we vinden rond de €82 en steun ligt op €74.

Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 DA1 NOV 76 Put @ €1,40

Wat is een gekochte put (long put)?

De koper van de putoptie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te verkopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode.

U kunt een putoptie vergelijken met een brandverzekering: u mag uw huis voor bijvoorbeeld €350.000 verzekeren binnen een bepaalde periode. Stel dat uw huis in waarde daalt tot €300.000 door een brandschade, dan kunt u uw verkooprecht uitoefenen en heeft u een resultaat van €50.000 op de gekochte put. In de optiehandel is net als een brandverzekering een optie niet gratis en moet de koper van de put optie voor deze verzekering een prijs betalen (de optiepremie).

In ons geval kopen we een put op Danone om in te spelen op een koersdaling. Het maximale risico dat we lopen is dat we de premie kwijtraken. Het break-even-niveau bedraagt in dit geval de uitoefenprijs ad €76 minus €1,40 = €74,60. Iedere euro-daling onder dit niveau levert ons een winst op van €100. Als Danone op november-expiratie bijvoorbeeld €73 noteert, dan bedraagt de winst €1,60 wat een winst betekent van ruim 110%.

Geef een reactie