OptieTrade van de Week: Long Put Wolters Kluwer

We kopen een put op AEX-fonds Wolters Kluwer (tickersymbol WKL).  Door het kopen van een put spelen we in op een daling. Wij zien in de lage volatiliteit een extra reden voor deze positie. Steun ligt op €60 terwijl we weerstand kunnen verwachten op €68.

Bestaande positie:
Geen

Transactie:
We kopen (Open Buy): 1 WKL JAN 62 Put @ €1,00.

Wat is een gekochte put (long put)?

De koper van de putoptie heeft het recht (maar niet de verplichting) om een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te verkopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een bepaalde periode.

U kunt een putoptie vergelijken met een brandverzekering: u mag uw huis voor bijvoorbeeld €350.000 verzekeren binnen een bepaalde periode. Stel dat uw huis in waarde daalt tot €300.000 door een brandschade, dan kunt u uw verkooprecht uitoefenen en heeft u een resultaat van €50.000 op de gekochte put. In de optiehandel is net als een brandverzekering een optie niet gratis en moet de koper van de put optie voor deze verzekering een prijs betalen (de optiepremie).

In ons geval kopen we een put op WKL met expiratiedatum de derde vrijdag van januari om in te spelen op een koersdaling. Het maximale risico dat we lopen is dat we de premie kwijtraken. Het break-even-niveau bedraagt in dit geval de uitoefenprijs ad €62 minus €1 = €61.

Iedere euro-daling onder dit niveau levert ons een winst op van €100. Als WKL op januari-expiratie bijvoorbeeld €60 noteert, dan bedraagt de winst €1 wat een winst betekent van maar liefst 100%.

Geef een antwoord