Kwartaal van de waarheid

  • Beurzen hebben al een vaccin
  • TINA en FOMO helpen extra mee
  • Aandelen inmiddels aan de prijs
  • Lagere top scenario onder druk

 Beurzen hebben al een vaccin

Tenminste daar lijkt het wel op. Waarbij de aandelenmarkten gedurende de 4-voudige expiratie vorige week een surplace lieten zien, hebben ze er in aanloop naar het nieuwe kwartaal direct weer zin in. Het vaccin voor de aandelenmarkten bestaat voornamelijk uit de enorme steunpakketten van de beleidsmakers. Zij hebben inmiddels grofweg USD 18 triljard wereldwijd geïnvesteerd (bron BoFa global research). Voor je beeldvorming; dat is nagenoeg 20% van het BNP van de wereld en houden ze de deur open voor nog meer. Hoe veel meer vraag je je af? En als je iets langer nadenkt begin je soms te vrezen voor de onbekende omvang van het op te vullen gat.

Naast de verdere versoepeling van “corona maatregelen” werden daar bovenop de beurzen dinsdag jl. geholpen door “meevallende” macro-economische data uit Europa en de correctie door het Witte Huis van uitspraken van Peter Navarro, economisch adviseur van Donald Trump, waar het ging om de duur van handelsverhoudingen met China. Dit alles werd al snel als aanleiding geduid voor het positieve koersverloop na de expiratie van vorige week.

TINA en FOMO helpen extra mee

Met deze lage rentes of vergoedingen op de meeste obligaties wordt je niet vrolijk. Bovendien lijkt het opwaarts koerspotentieel behoorlijk beperkt. Voor liquiditeiten geldt hetzelfde. Het is gewoon netto inleveren. Bij grondstoffen is het wat gecompliceerder vanwege de enorme diversiteit. Maar de prijs van bijvoorbeeld olie lijkt een glazen plafond te hebben, want zodra de prijzen stijgen worden de kranen in de VS (schalie) weer opengedraaid. En goud, waar wij overigens positief over zijn, noteert nabij recordstanden.

Dus door de lage rentes hebben we te maken met een zogenaamde “vermogensinflatie”. Wat gewoon wil zeggen dat bij gebrek aan beter bijna alle bezittingen bovengemiddeld hoog staan (TINA). Er worden dus flinke bubbels geblazen, maar die kunnen soms langer aanhouden door bijvoorbeeld FOMO en vervolgens aan alle ratio voorbijgaan. En tegen de beleidsmakers inzetten is de afgelopen jaren geen succesvolle strategie gebleken.

Aandelen inmiddels aan de prijs

Het gevolg is wel dat de imposante rally ervoor zorgt dat aandelen relatief aan de prijs zijn. Dat komt omdat momenteel de bedrijfswinsten naar beneden worden bij gesteld en de koersen toch doorstijgen. De lage rente is een goede uitleg voor hogere waarderingen, immers de toekomstige winsten mogen tegen een lagere rente worden verdisconteerd. Maar die verwachte negatieve winstgroei zit vele fundamenteel gerichte analisten flink dwars. Immers, normaal gesproken is er een positieve correlatie tussen de bedrijfswinsten en de aandelenkoersen en die is nu negatief. Onze collega Cees Smit heeft hier recent ook over geschreven met een aantal sprekende grafieken.

Het komende cijferseizoen wordt dan ook erg belangrijk. Het grootste gedeelte van de bedrijven gaven vanwege Covid-19 geen verwachtingen af, maar waarschuwde wel dat het een beroerd kwartaal zou worden. Maar beurzen lopen nu eenmaal vooruit op de toekomstige verwachtingen. Mochten de bedrijven optimistischer worden zou dat duidelijk helpen. Echter, indien het opnieuw vaag wordt met veel slagen om de arm zal dat het huidige optimisme behoorlijk kunnen dempen. Want als de koersen alleen maar stijgen door de enorme kapitaalinjecties is dat schaatsen op dun ijs. Wij gaan er dan wel vanuit dat we niet eindeloos kunnen door printen! Of kan je resistent worden voor kapitaalinjecties?

Lagere top scenario onder druk

We nemen ter illustratie van het verhaal de S&P500 erbij. De afgelopen weken is een lagere top gezet na die van februari. Van voor alles wat we nu weten over Covid. De rode ellipsen geven deze twee momenten weer. Daaronder is een groene ellips die de expiratie van vorige week highlight. Je ziet daarin dat de koersen dag na dag ietsje lager zijn gegaan en daarmee een volgende lagere top hebben gemaakt. Deze wordt momenteel aangevallen onder aanvoering van de positieve uitleg van de gebeurtenissen aan het begin van deze week. En natuurlijk ook op basis van het feit dat het optimisme beloond wordt en er geen reden is gegeven om anders te gaan denken.


De vraag is nu of de koersen de cyclus die de blauwe ellipsen weergeven voort kunnen zetten. Oftewel het bereiken van een hogere top na de realisatie van een hogere bodem. Dat kan heel goed gezien de beweging die het begin van deze week siert. Daarmee is echter niet direct gezegd dat het ook gaat leiden tot koersen die de rode ellipsen overstijgen. Dit spel is nu op de wagen en weten we binnenkort of het meer dan een korte opleving was of onderdeel van de vervolmaking van de eerste lagere top sinds die heugelijke van februari. Aangezien dit beeld min of meer voor de meeste indices geldt is deze graadmeter van groot belang om de komende dagen te volgen. Het is een belangrijk punt in aanloop naar het komende kwartaal, die van de waarheid.

Geef een reactie