Is Trump nou een goede President?

Is Trump nou een goede President?

De opinie over Trump aan deze zijde van de oceaan, is niet bepaald positief te noemen. Ik weet niet in hoeverre de vooringenomenheid van de pers hier leidend dan wel volgend in is, maar de lage populariteit is best frappant te noemen, want Trump boekt wel degelijk successen en kaart vele onevenwichtigheden aan. De manier waarop is totally not done in de politieke wereld, maar dat is een intra elitaire kwestie. Dat de burgers in West- Europa Trump totaal niet zien zitten is nog één ding, maar dat het met zoveel passie gedaan wordt wel. In veel gevallen kan zelfs gesproken worden van haat in plaats van een simpel incompatibilité d’humeur. Het lijkt er op (zie afbeeldingen hieronder) dat Trump zelfs Bush voorbij gaat streven…

 

In zijn eigen land is hij zoiets als Tesla is bij beleggers; de ene helft houdt van hem, de ander haat hem (zie afbeelding hieronder). Ik vond het hoog tijd om wat punten aan te stippen die ik de moeite waard vind aangaande het presidentschap van Trump.

 

The bad

Laat ik beginnen met het slechte. Trump heeft ervoor gekozen om de belastingen flink te verlagen. Nu denkt u vast dat ik het ga hebben over dat deze belastingverlaging alleen voor de rijken is en zo, maar nee, dat vind ik nogal gezever. Gezien de rijken absoluut gezien het meeste belasting betalen, vallen belastingverlagingen voor hen vaak het beste uit. Verder is die hele discussie omtrent verschil in inkomen niet waar het om zou moeten draaien, het gaat om hoeveel mensen uit de armoede worden geholpen; niet met uitkeringen maar met banen, echte banen, dus niet van de Melkert onzin. Nee, wat mij dwars zit als econoom is niet de belastingverlaging, want ik juich elke verlaging toe (leidt tot minder misallocaties en dus hogere welvaart), maar de financiering van deze verlaging. Om de volledige goede effecten te krijgen van een belastingverlaging, moeten de overheidsuitgaven met eenzelfde bedrag omlaag (wellicht zelfs meer om ook het al bestaande tekort weg te werken, dan wel de staatsschulden te reduceren tot een aanvaardbaar niveau).

Na mij de zondvloed financieel beleid

Helaas heeft Trump dit niet gedaan en financiert hij de belasting verlaging met het aangaan van meer overheidsschulden. Dus dat de BBP cijfers er nu leuk uitzien, mag niet worden gebruikt als een indicator van Trump succes. The jury is still out on that one, want de rekening zal ooit betaald moeten worden. Gezien Trump nu een ultra fiscaal stimulerend beleid voert, terwijl de economie zich al in opgaande/hoogconjunctuur bevond, is verbazingwekkend te noemen. Zoals de afbeelding hieronder laat zien, gaan de verwachte tekorten weer naar de niveaus van de kredietcrisis (overigens, deze heet nu tegenwoordig The Great Financial Crisis, GFC).

 

Komt Trump hiermee weg?

Dat deze tekorten nu plaatsvinden terwijl de staatsschulden zich op een veel hoger niveau bevinden dan 2007, is extra kwalijk te noemen. De vraag is dan ook hoe dit gaat uitpakken. Normaliter, zou een land met dergelijke fiscale tekorten en staatsschulden meteen te maken krijgen met een wegzakkende munt, hogere inflatie, zowel via de import (cost-push, ofwel zwakkere dollar maken importgoederen duurder, wat inflatie verhogend werkt) dan wel via bestedingsinflatie (meer groei, meer inkomen, meer consumeren, meer investeren, en zo verder, terwijl de aanbodzijde de vraagtoename niet geheel aankan waardoor lonen en goederenprijzen stijgen). Maar dat werkt voor Amerika iets anders.

Dollar is king dus een wapen

Allereerst is de dollar de wereld reservemunt. Dit maakt enorm veel uit. Alle belangrijke grondstoffen worden in dollars verhandeld en de VS heeft de grootste en diepste (meest liquide) financiële markten van de wereld. Dit is ook de reden dat bij iedere crisis, veel professionele beleggers hun posities liquideren en in (relatief) veilige (liquide) Amerikaanse staatsobligaties stoppen. De onrust op financiële markten die Trump met zijn huidige beleid (kom ik verderop nog op terug) is dus een prettige bijkomstigheid voor Trump. Immers, het zorgt potentieel voor een hogere vraag naar Amerikaanse staatsobligaties.

Tegenstelling

Ook tekorten op de handelsbalans zijn in het voordeel van de VS. Landen die goederen aan de VS verkopen, die krijgen betaald in dollars en zij houden deze dollars aan, vaak in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties. Dit is ook de reden dat Japan en China zoveel Amerikaanse staatsobligaties bezitten. Verder moet er ook gekeken worden wat er wordt geïmporteerd; zijn dit alleen prullen voor de consumenten of betreft het kapitaalgoederen (die later dus meer economische groei opleveren) of investeringen in Amerikaanse bedrijven (waardoor deze makkelijker kunnen financieren en investeren wat Amerika, ten dele, goed komt)(dus de gehele betalingsbalans bekijken!). De compositie van de betalingsbalans kan dus een indicatie geven van toekomstige groei en dus hogere populariteit bij investeerders en dus kan er een grotere inflow van kapitaal blijven plaatsvinden. Dergelijke tekorten, kan Trump dus helpen bij het financieren van de Amerikaanse fiscale uitspattingen. De compositie van de betalingsbalans zal dus bepalen in hoeverre dit echt op de pof is of niet. In ieder geval werkt de huidige focus van Trump op het terugdringen van de handelstekorten potentieel negatief in dezen.

 

Eind deze week het vervolg van deze column met positieve en negatieve punten aangaande polarisering pers, Rusland, handelsoorlog, breken politieke status quo en zo verder. Dus de Trump aanhangers moeten nog even wachten met boos zijn en de Trump haters wachten met juichen. Aan het einde van de rit als alle delen van deze column gepubliceerd zijn, zijn jullie allemaal boos. Dan heb ik het goed gedaan denk ik zo 😉    

5 reacties op “Is Trump nou een goede President?”

 1. Jos says:

  Beste Alexander, jij als econoom kijkt natuurlijk met een andere blik naar deze president dan de gemiddelde burger. Als ik naar hem kijk dan zie ik een president die liegt……………………..zijn er wel meer in het verleden die dat gedaan hebben…………………zie ik een president die hele bevolkingsgroepen opzij schuift……………..zie ik een president die de waarheid continue probeert geweld aan te doen als voorbeeld het klimaat………………………zie ik een president die in mijn ogen vergelijkbaar is met andere populistische schreeuwers in deze wereld. Dus afgezien van wat hij doet op economisch gebied kun je nu toch wel zeggen dat deze president mislukt is……………………………. het zal de wereld nog vele jaren kosten om weer te zetten wat deze president heeft/gaat verknallen wat dat is niet uit te drukken geld.

 2. Jos says:

  om weer te recht te zetten wat deze president heeft/gaat verknallen wat dat is niet uit te drukken in geld.

 3. Alexander Sassen van Elsloo says:

  Jos, elke president/politicus die liegt helaas. Daarom nooit zo dol geweest op de beroepsgroep. Je zal de volgende delen van de column af moeten wachten, maar er zijn andere zijden aan dit verhaal. Trump heeft bewust of onbewust een bepaalde functie in het geheel over de langere termijn. Maar nogmaals, wacht de volgende delen af. Wat betreft bevolkingsgroepn, het waren juist de Democraten die dat steeds doen (deplorables). Intussen is de werkeloosheid onder zwarte Amerikanen flink gedaald tijdens Trump bewind. Ik heb eerder het idee dat Trump en geen moer uitmaakt of iemand zwart, geel rood of groen is, terwijl de democraten veel meer aan identity politics doen en dat is een zeer kwalijke zaak. Iets wat hier in Nederland ook steeds meer gebeurt. Betreffende klimaat> zie deze https://www.tradeidee.nl/columns/mensen-denken-weten/

 4. Jos says:

  Bedankt voor je antwoord………………even een andere vraag mbt Trump……………………..vind je dat Trump een punt heeft om andere landen onder druk te zetten mbt handelsoorlog. Zijn de handelsverdragen die de USA had altijd in hun nadeel geweest of ligt de waarheid in het midden?

 5. Alexander Sassen van Elsloo says:

  hele goede vraag Jos, en deze komt in de volgende delen ter sprake!

Geef een reactie