Initiative Q – Altcoins worden beter

Initiative Q – Altcoins worden beter

Door Heiko de Boer

De Bitcoin zakte afgelopen week wederom weg, naar een niveau lager dan een jaar terug. Crypto currencies zijn niet volledig mislukt, de kenmerken zijn echter nog niet optimaal om als goed geld te functioneren. Een nieuwe munt, gelanceerd onder de ‘Q-Initiative’ heeft een betere kans van slagen.

Concept

Het idee van Q is dat de geldhoeveelheid in de pas moet lopen met de economische activiteit, om op die manier de koopkracht van de munt stabiel te houden. Aangezien er geen begrenzing is aan economische activiteit, zal de hoeveelheid Q ook onbegrensd zijn. De ontwerpers beroepen zich op de ‘the Equation of Exchange’ M * V = P * T. Deze regel zegt dat het nominale bedrag dat in een periode wordt gespendeerd gelijk moet zijn aan de hoeveelheid  geld dat nodig is om deze transacties af te wikkelen. De Q-ontwerpers komen voorlopig uit op een te reserveren hoeveelheid Q’s van 2 biljoen (M) op basis van het wereldwijde GDP (de P en de T) en een aanname omtrent V van rond de 2.

Overheden buitenspel

Doordat de geldhoeveelheid alleen wordt gemanaged in lijn met de economische activiteit, zijn overheden niet in staat Q-geld te printen om hun tekorten te financieren. Q geeft aan dat overheden met het huidige geldsysteem een welvaartsverschuiving van de burger naar de overheid teweeg brengen, doordat het geld wordt gedevalueerd.

Nul ontwaarding

De Q-ontwerpers vinden stabiliteit en voorspelbaarheid van de koopkracht een basisvoorwaarde voor geld. Er wordt dan ook een Q-inflatie van 0% nagestreefd. Dit maakt het meer aantrekkelijk om Q’s op lange termijn aan te houden, in vergelijking met standaard valuta, die jaarlijks 2% per jaar verliezen als gevolg van de inflatiedoelstelling van centrale banken.

Centrale banken doen veel kwaad

Eerder heb ik geschreven over de nadelige effecten van de 2% inflatie target. Het extreem ingrijpen van centrale banken en de enorme geldgroei, zorgen voor een minder goed functionerende markt. En, het resulteert in een welvaartsverschuiving naar de meer kredietwaardige en welvarende burger. De koopkracht van de gewone burger blijft in de regel achter. Een inflatiedoelstelling van 0% vind ik dan ook gunstiger. Er zal eenvoudigweg minder geld gecreëerd worden in het Q-systeem.

Klaver proof

Het voordeel ten opzichte van de Bitcoin is er dat er geen ‘mining’ kosten zijn. Net als bij goud hebben diegene die Bitcoins delven een voordeel. Daarnaast kost dit delven van Bitcoins een onverantwoordelijke hoeveelheid energie. De Q’s worden gecreëerd onder een meer transparant systeem. Iedereen kan gratis inschrijven voor een hoeveelheid Q en binnen enkele jaren met Q’s betalen, zo is de bedoeling.

Geen wetmatigheid

De formule MV = PT is een eenvoudige accounting waarheid en geen economische wet. Als de geldhoeveelheid in een groeiende economie bijvoorbeeld niet zou toenemen, dan zouden prijzen dalen. Prijsdalingen zijn geen probleem en in het algemeen gunstig voor de koopkracht van een samenleving. Werk en winstmogelijkheden zullen altijd blijven bestaan zolang er schaarste is. Of het nu schaarste aan goederen en diensten, gezondheidzorg, de leefbaarheid van steden of klimaatverbetering betreft. Duidelijk is dat de manier van geld creëren de samenleving beïnvloedt.

Waarde laat zich niet meten

Dit laatste illustreert tevens dat het meten van prijzen een onbegonnen zaak is. De waarde die mensen hechten aan goederen, diensten, vrije tijd en schone lucht kan nooit worden gemeten (is op normatieve schaal en die kan niet kwantitatief vergeleken worden. Zie ook Human Action van von Mises). . Deze waarde is namelijk subjectief en verschilt van mens tot mens. Waarde kan alleen worden gerangschikt door individuen, op basis van eigen voorkeuren. Het nastreven van stabiliteit van (de waarde van) geld, is daarom in beginsel al een onmogelijke zaak. Er bestaat eenvoudigweg geen norm om deze doelstelling aan te toetsen.

Mises

De Oostenrijkse econoom Mises gaf aan dat zodra er voldoende geld in omloop is, er geen verdere toename van deze geldhoeveelheid nodig is. De vrije markt maximeert het nut van de aanwezig geldhoeveelheid. Als het marginale nut van bepaalde goederen stijgt ten opzichte van geld, zullen mensen afstand doen van een deel van hun geld in ruil voor deze goederen. En andersom. In een vrije markt, met constant veranderende voorkeuren van de mensen, zullen prijzen zich voortdurend aanpassen en nooit stabiel zijn.

Q-Initiatief heeft streepje voor

Niettemin is het Q-Initiatief een stap voorwaarts in vergelijking met de Bitcoin en heeft het elementen in zich die in de toekomst zelfs beter kunnen zijn dan ons huidige geldsysteem. Dit is te illustreren aan de hand van de volgende kenmerken van geld, zoals door de ECB beschreven:
1. Geld als een middel om te handelen (medium of exchange), 2. Geld om waarde te behouden (store of value) en 3. Geld als numerair voor het doen van transacties (unit of account).

Geldvergelijker

In onderstaande tabel scoor ik 3 geldsystemen op basis van deze kenmerken en mijn eigen subjectieve mening, met een score van 1 (slecht) tot 5 (beste)

Euro Bitcoin Q
Medium of Exchange 4 2 2
Store of Value 3 1 2
Unit of Account 3 1 2
Totaal 9 4 6

De Euro bevalt in het algemeen prima als ruilmiddel. Als ‘store of value’ scoort de Euro niet goed, immers de spaarrente is zowat 0% en de inflatie ligt hier duidelijk boven. Als ‘unit of account’ om mee te rekenen voldoet de Euro, echter, door de enorme prijsverstoring van het monetaire beleid geef ik hier slechts een 3.

Met Bitcoins kan worden betaald (score 2), hoewel te beperkt en wellicht teveel in het zwarte circuit. De waarde ontwikkelde zich goed tot 2018. Als ‘store of value’ en ‘unit of account’ zou het kunnen functioneren, gegeven de schaarste van Bitcoins. De volatiliteit en recente dalingen geven echter weinig comfort en voor beide een score van 1.

In Q kan nog niet worden gehandeld, ik scoor daarom ook op de potentie van de munt. Als ruilmiddel zal de score (nu een 2) verbeteren zodra een goed betaalsysteem in de lucht is. De ‘store of value’ is in potentie minimaal gelijk aan de Euro, op basis van de 0% inflatiedoelstelling, en beter dan de Bitcoin, vandaar een 2. Ook als ‘unit of account’ scoort de Q in potentie een 2.

De echte prijs

De grootste plus van Crypto currencies en dit nieuwe Q-Initiatief is dat het aanzet tot denken over wat een geldsysteem goed maakt. Concurrentie is in de regel goed, ook voor geld. Ik blijf dit initiatief en andere ontwikkelingen dan ook volgen en houd u op de hoogte.

 

Geef een reactie