ING: Het lelijke Eendje

Sinds ruim een week kunnen beleggers weer kiezen aan het Damrak. Terwijl de particuliere inschrijver zijn (papieren-) winsten telt en minister Dijsselbloem zich ’s nachts in bed afvraagt of hij de eerste pluk ABNAMRO toch niet iets te laag in de markt heeft gezet, worstelen de aandeelhouders van ING met het vraagstuk wanneer er nu eindelijk eens een significante opwaartse beweging van hun aandeel wordt ingezet. Vraag is of deze beweging überhaupt op korte termijn wel mag worden verwacht. Tijd voor een blik op de grafiek.

ING

ING

In lijn met de markt heeft ook ING in de maand augustus een rake klap voor de kiezen gekregen. Deze duikeling van de koers vormt het uitgangspunt van deze column. De eerste constatering luidt dat met het dieptepunt van augustus de begeleidende RSI voor de eerste keer sinds lange tijd onder de belangrijke OS-signaallijn dook. Een belangrijk gegeven.

Over de gehele koersverzwakking is een fibo-herstelgrid getrokken. Wat opvalt is dat midden november de koersontwikkeling haperde bij het tweede, oftewel 50 procent, herstelniveau van de voorafgaande daling. Veelal vormen fibo-herstelniveaus of fibo-correctieniveaus natuurlijke steun- of weerstandpunten. Bij ING is sprake van de tweede situatie. Wordt wederom een blik op de begeleidende indicator geworpen dan valt op dat deze in het herstel van augustus tot november bij lange na niet in de buurt is geweest van de OB-lijn. Wederom een belangrijk gegeven. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de RSI inmiddels alweer een dalende beweging richting OS-lijn heeft ingezet. Dit geeft reden om aan te nemen dat de obstructiezone van het fibo-grid als zwaar obstakel boven de huidige koersontwikkeling ligt. Tot zover de feiten. En nu?

De kenner van de fibo-techniek, of de regelmatige lezer van mijn columns, weet dat de techniek zich niet slechts leent voor het bepalen van aarzel- of steunpunten, maar ook voor de bepaling van volgende ijkpunten nadat duidelijk is geworden dat een van de verhoudingslijnen als keerpunt heeft gefungeerd. Binnen LeoMont wordt de 61.8 procent en de 100 procent extensieberekening gehanteerd. Wordt deze berekening toegepast dan verschijnen op basis van de benoemde bewegingen de volgende richtpunten: €11,31 en €9,73.

Laat ons de verdere koersontwikkeling echter stap voor stap benaderen en ons voorlopig slechts richten op het eerste koersdoel van €11,31. Dit niveau impliceert immers al een aanscherping van het dieptepunt van augustus waarmee ING zich kwalificeert als het lelijke eendje aan het Damrak.