Goud verliest glans

Goud geldt vaak als graadmeter voor inflatie alsook voor angst. De afgelopen maand hebben we uitingen van angst op de financiële markten gezien dat toereikend is voor heel 2016. Wat gebeurt er ondertussen met de goudprijs dat vroeger als veilige haven gezien werd?

 

Deze maand gold vooral “Hoe oostelijker des te meer panisch gedrag”. Deze week lees ik dat er zelfs tekenen van inflatie te bespeuren zijn, en wel in Europa! Het zal toch niet zo zijn dat Draghi hoe gek dan ook z’n zin gaat krijgen? Dat zou gek zijn om in ieder geval twee redenen.

 

Ten eerste de Olieprijs. De Fed neemt de huidige lage prijs zelfs mee in haar rentebesluiten tegenwoordig. Hoe laag wil je de Olie hebben om er profijt van te kunnen trekken in economische zin. De lage olieprijs geldt al eeuwen als een soort van betastingverlaging voor de globale economie.

 

En dan wat je uit het Verre Oosten importeert. De Yuan is alleen maar verlaagd in de afgelopen maanden en voor een grote klant van China zoals Europa pleegt te zijn is dat niet geheel inflatoir zou je zeggen. Maar toch, terwijl Japan de negatieve rente neerzet praten wij hier van inflatie.

 

Hoe dan ook de invloed van deze en andere zaken op de goudprijs resulteert in het volgende beeld.

goud dftjan

In november 2015 schreef ik dat de koersen van goud aan een stijging toe zouden zijn. Het idee was daarbij dat de verhouding tussen de olieprijs, de goudprijs en de EUR/USD dusdanig uit elkaar begonnen te lopen waardoor er ruimte voor reactie was ontstaan. Kort gezegd Goud kon omhoog.

 

De andere meer belangrijke reden was dat de prijs op de bodem van de langere termijn trend stond en dat de metertjes duidden op een aanstaande herstelbeweging binnen de trend. Een correctie opwaarts dus met als koersdoel de zone $1120-$1140.

 

Nu geldt dat een correctie voorbij kan zijn voor je het doorhebt vandaar vandaag wederom een analyse van de goudprijs. De koersen zijn onder aanvoering van de u ongetwijfeld bekende ontwikkelingen tussen eind december en nu behoorlijk opgelopen. We zijn inmiddels aangekomen bij de eerder aangegeven zone van de koersdoelen. Het jammere voor de goudliefhebbers is dat het er naar uitziet dat het ook hierbij blijft. Geen nieuwe Goud hausse en geen grotere paniek en inflatie verwachtingen dus. Er zijn gewoonweg geen nieuwe signalen en indicaties ontstaan waardoor we zouden kunnen rekenen met nog hogere koersen. Het gebrek daaraan tezamen met de overvloed aan neerwaartse signalen doet mij concluderen dat de goudprijs neerwaarts wordt verwacht te gaan.

 

Het waarom zit hem hierin. De stijging naar deze niveaus heeft namelijk geen breuk van de weerstand ingehouden (rode horizontale lijn) en er is niet voldoende overtuiging om dat alsnog te doen. Zo blijkt uit de RSI die niet Overbought is geworden in de afgelopen maanden. Net als in de afgelopen 12 maanden voldoet de RSI nog steeds aan de condities van de bear market range. Hierbij geldt dat de waarde van de RSI altijd onder de rode Overbought grens dient te noteren en regelmatig de groene Oversold grens dient te overschrijden. Zeker bij het vormen van een nieuwe bodem die een correctie moet in luiden. De correctie op zijn beurt heeft tot doel de druk van de ketel te halen en verkopers die eerder geen kans kregen alsnog nieuwe verkoopkansen te bieden. Dat is hier duidelijk het geval zoals het groene rechthoekje in de RSI aangeeft. Daarbij komt dat de stijging die we gezien hebben niet meer dan een fibonacci correctie heeft ingehouden en dat daarom een neerwaartse projectie mag plaatsvinden ten einde een koersdoel te kunnen bepalen.

 

Zolang koersen nu onder de $1150 noteren geldt dat een aanval op de voorgaande bodem verwacht mag worden. $1000 is daarbij het koersdoel.

 

Zou het dan toch? En dat terwijl de wereld in vuur en vlam staat? Misschien is alles inmiddels wel verdisconteerd en het fikkie allang uit! Is het verhaal van de tanende financiële markten en de bijbehorende paniek niet grootser dan het fenomeen zelf? Met andere woorden streven de verhalen de werkelijkheid niet voorbij? De vooruitzichten van de goudprijs geven in ieder geval aan dat het geld de komende tijd niet naar dit alternatief dreigt te vluchten. Er is gecorrigeerd en dat is nu voorbij. De neerwaartse trend wordt verwacht hervat te worden.

 

Ook gepubliceerd op Dft.nl dft logo