Daisy Chain

Besloten groep beleggers (‘keten van madeliefjes’) die gezamenlijk schijnhandel bedrijven met als doel er buitenstaanders in te betrekken en die vervolgens het slachtoffer te maken van winstnemingen van de groep.