Corneren

Het doelmatig onder druk zetten van een specifieke, bekende Short positie ten einde deze te squeezen (dwingen tot dekken). Eventueel is samenspraak met anderen om de druk te vergroten. (= Acting in concert = illegaal)