Afdekken

Het verkleinen van marktrisico door het aangaan van, naar gelang de gewenste mate van risicoacceptatie, grotendeels tot enigszins tegengestelde posities. Ook hedging genoemd.