EUR/USD: PasOp!

Elke trend heeft zijn moment van zwakte. Wat je niet stuk maakt, maakt je sterker, zo geldt dat ook voor trends. Deze zwaktes kunnen we hebben en horen er bij zolang ze beperkt blijven tot de categorie correcties. Sterker, het biedt nieuwe kansen voor trager reagerende partijen.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Timing blijft essentieel bij het berijden van trends. Het zit een stuk lekkerder als de positie is aangegaan vlak voor een momentum toename in de richting van de trend. Het ideale moment is daarbij het einde van de correctie uiteraard hetgeen samenvalt het de hervatting van de hoofdrichting. Op dit moment is de andere kant van deze medaille aan de hand. De trend is opwaarts maar is toe aan een correctie. Pas op dus met nieuwe posities in opwaartse richting. De indicatie van tanende overtuiging vlak voor het weekend is gegeven door de RSI die bij de laatste swing opwaarts niet OB is geworden. De RSI verhoudt zich in de neutrale zone en is bezig af te koelen. De koersen kunnen dit hebben zolang de daling rustig verloopt en maximaal tot 1,1180 reikt. Indien dit niet lukt wordt 1,10 aan ene test onderworpen. Dat is allemaal nog niet zo ver, nu geldt dat de stijging van de afgelopen dagen gecorrigeerd dient te worden. Nieuwe in stapmomenten ten einde naar de 1,15 te reiken zijn hierbij de focus.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. De krachten van de lagere time time frames worden verwacht de aanval op 1,15 te kunnen afmaken. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De OB indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid ui t de cyclus van lagere toppen en lagere bodems die nog steeds overheerst De NR die lagere koersdoelen aangaf is met de stijging van deze week te niet gedaan. Het effect van het korte termijnstuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn ontzenuwd met de RSI boven de rode lijn.