EUR/USD: Geretraced

Het zou een correctie zijn naar 1,10 na de uitbraak die eerder plaatsvond en opwaartse potentie zou bieden. Nou, dan is dit ongeveer wat het mag zijn om in die categorie te passen. De steun is binnen handbereik, hoe zit het met de krachtverhoudingen?

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Na tijdens de laatste poging onder 1,10 te duiken de RSI geen OS meting heeft bereikt, is de dalende correctieve trend op dit time frame geslecht. Koersen zijn boven de dalende blauwe lijn gekropen in een poging te stabiliseren. Nu weten we dat stabilisatie sommigen aan zal zetten tot het aangaan van koopacties daar snelle handel de wereld vaak binair benadert. Het is of long of short, neutraal doen ze daar niet aan. Onder invloed van dit gedrag van moeten handelen is inmiddels de RSI bij de 50 grens aangekomen. Daarboven geldt dat optimisme begint te ontstaan en dat een stijging meer vorm krijgt. Zo is het einde van de correctie neerwaarts in zicht gekomenen blijft het, zoals het er nu naar uit ziet, bij een 61,8% retracement van de stijging. Deze geeft recht op projectie van eerdere legs in de beweging wat geoorloofd zal zijn vanaf 1,1050. Dan zal de RSI ook de 50 grens hebben overschreden en is de onderbouwing compleet. Een aanval op 1,13+ met de bedoeling 1,15 te bereiken kan dan aanvangen.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd …” Deze zin wordt al een tijd gehanteerd zo ook nu maar nu verschuift de nadruk op “nog niet veel”. Inmiddels is namelijk wel de OB stand bereikt en piept en kraakt de mogelijke weerstand op basis van de oude steunlijn uit 2015. De bearmarket is in ieder geval over hetgeen zoveel zegt als dat de koersen verwacht worden op z’n minst zijwaarts te bewegen de komende tijd. Nu volgt de vraag of een signaal met opwaartse potentie er in zin. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting. De recente OB meting indiceert dat de focus op 1,15 ligt.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat wordt afgeleid uit de cyclus van lagere toppen en lagere bodems. Het effect van het kortere termijnstuk van de focus van de markt heeft de lange termijn verwachtingen dusdanig beïnvloed waardoor er afgeweken is van de neerwaartse focus met als doel pariteit Nu is de nieuwe focus een poging tot zijwaarts bewegen. De indicaties voor pariteit zijn voorlopig ontzenuwd met het verschijnen van de RSI boven de rode lijn. Koersen onder 1,08 zouden die focus pas weer terugbrengen.