EUR/USD: Belangrijk

Na de uitbraak is het niet gedaan met het werk dat als wenselijk resultaat het behouden van opwaartse potentie heeft. Er dient een validatie van de uitbraak plaats te vinden voordat niet speculatief ingestelden zich aan een rit naar de 1,15 zullen wagen. We zijn klaar voor de pull-back.

EUR/USD Intradaggrafiek

EUR/USD Intradaggrafiek

Het samenkomen van de lijnen boven 1,10 is de focus van dit schrijven. Het is namelijk van groot belang dat koersen bij een eventuele stap terug koersen zich boven de clustering van de dalende lijnen weten te handhaven. Daarbij is het ook van belang dat de RSI niet de OS grens bereikt maar zich slechts terugtrekt vanuit de OB zone naar de neutrale zone. We hanteren 1,10 daarbij als ultiem punt maar de daling hoeft niet perse exact die koers te bereiken. Het is in feite de zone 1,11 – 1,10 die aan een test onderworpen dient te worden voor het behoud van gestage opwaartse koersontwikkeling naar 1,15. De  vraag is nu of de kopers die de breuk opwaarts hebben bewerkstelligd nog meer in petto hebben bij geboden kans. Bij het opzoeken van mogelijke kopers op lagere niveaus is het niet verstandig short gepositioneerd te zijn voor middellange termijn beleggers. Door de uitbraak is de focus opwaarts geworden op dit time frame, pas onder 1,10 geldt dat deze potentie weer te niet is gedaan.

EUR/USD Daggrafiek

EUR/USD Daggrafiek

Op dit time frame is er nog niet veel veranderd en blijkt dat het zo zal blijven zolang de koersen onder de 1,15 noteren. Ook de RSI zegt dat er geen constatering van overtuiging op dit time frame plaats heeft hetgeen getoond wordt door het ontbreken van de OB meting. Boven 1,15 zal deze er waarschijnlijk pas zijn. Dan is ook geen sprake meer van een bearmarket range. Nu dus nog wel waardoor we de fase op dit time frame op z’n best of op z’n slechtst als zijwaarts moeten beschrijven. Pas boven 1,15 en pas onder 1,08 is er een nieuwe keuze van richting.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

De daling is op gestabiliseerd maar dat is nog steeds correctief. Dat blijkt uit de voortschrijdende gemiddelden alsook uit Negative Reversal dat neerwaartse koersdoelen aangeeft. Zo geldt op dit time frame, zolang koersen onder 1,18 blijven heeft de NR vat op de koersen en dreigt een versnelling naar 1 onder 1,05. De NR zelf duidt zelfs op een mogelijkheid tot dalen waarbij pariteit niet per se de bodem hoeft te zijn.