EUR/USD: Slingerend

Nog steeds luidt de verwachting dat EUR/USD al slingerend bezig is met een beweging van de bovenkant van de bredere bandbreedte naar de onderkant van deze range. Als geheugensteuntje nog een keer de grenzen van de huidige horizontale zone: 1.1110 en 1.0925.

Met de laagste koers van gisteren heeft EUR/USD vrij netjes de bovenkant van de afgegeven eerste doelzone en eerste steunzone aangetikt. De eerste steun ligt tussen 1.1015 en 1.0990. Gegeven het feit dat het valutapaar momenteel iets hoger noteert geeft aan dat deze zone inderdaad als steun fungeert. Daarom wordt voor vandaag wederom het gebied tussen de ingetekende horiz0ntale lijnen op deze niveaus als eerste vangnet gedefinieerd.

Om het scenario van onveranderde verkoopdruk vast te kunnen houden dient het valutapaar vandaag natuurlijk een WaterLoo te treffen onder de top van eerder deze week. Anders verwoord, de huidige opleving moet zijn of haar meerdere vinden onder 1.1075.

In de grafiek staat een dalende trendlijn getrokken over de toppen van vorige week vrijdag en woensdag. Voor vandaag geldt deze lijn als eerste weerstand. Dus dat betekent dat koersen onder de zojuist aangehaalde lijn duiden op een nieuwe aanval op de zone 1.1015 tot 1.0990. Let op, boven deze lijn komt uiteraard weer de zone 1.1075 in beeld. Een breuk van de lijn is echter niet de verwachting.

Daarom sluit de DD af met dezelfde eindconclusie als gisteren: Voor vandaag zet de DD  opnieuw in op een test van de zone 1.1015 tot 1.0990. (Om te beginnen).

EUR/USD 180 MinutenGrafiek

Technische Analyse EURUSD 19 september 2019 180 MinutenGrafiek

In de dag-grafiek is al lange tijd sprake van een patroon van lagere toppen en lagere bodems. In dit licht bezien moet de opleving van eind vorige week dan ook gezien worden als een zoektocht naar de volgende lagere top. Het spel lijkt zich momenteel echter af te spelen in de indicator.

Al enkele maanden noteert de RSI in een Bear Market Range. Een ondersteuning voor de hierboven neergelegde gedachte dat verkoopdruk momenteel de overhand heeft. Maar er is meer.

In onderstaande grafiek staat een grote Negatieve Reversal ingetekend. Het ijkpunt van deze set-up komt uit op 1,0900(!!). En dat vormt weer een handvat voor de gedachte dat de onderkant van het huidige speelveld rond 1.0925 ligt.

EUR/USD DagGrafiek

Het langere termijn beeld voor EUR/USD is onveranderd het beeld van het grote neerwaartse trendkanaal sinds de toppen van 2018. In deze grafiek staan de MA-lijnen nog steeds in verkoopmodus. Daarnaast lukt het de RSI maar niet om boven het niveau van de vorige bodem van eind 2017 uit te komen.

Als zodanig noteert de indicator dus al lange tijd in de onderste helft van haar bandbreedte hetgeen geen teken van kracht is. Pariteit?

EUR/USD WeekGrafiek

Technische Analyse EURUSD 19 september 2019 WeekGrafiek

Laat een reactie achter