EUR/USD: Het Kanaal (deel 2)

“De eerste opdracht luidt nu om de delta (=lees, afstand koers tot Wolk) af te laten nemen. Zie dat de lijnen van deze indicator momenteel grofweg halverwege Het Kanaal noteren.” De eerste opdracht is volbracht.

Idealiter stoomt EUR/USD nu door richting eerste weerstand welke hoger in het kanaal ligt. Gedacht kan worden aan de zone 1,2185. Let wel, belangrijker dan de koersontwikkeling van het valutapaar is de ontwikkeling van de RSI.

Vorige week is gewezen op de horizontale weerstandlijn in deze indicator. Een afronding van de huidige adempauze binnen het langere beeld voor EUR/USD lijkt pas ingezet te worden indien en zodra deze weerstandlijn in de RSI wordt doorbroken.

Tot die tijd: Het Kanaal.

EUR/USD 180 MinutenGrafiek

Geef een antwoord