EUR/USD: Gemaakt en al Afgerond

De NR, waarnaar in de vorige DD werd verwezen, is niet alleen gemaakt maar het ijkpunt is ook alweer gehaald. Nogmaals: de strijd om 1,1300 is losgebarsten!

De ingetekende horizontale lijn op 1.1350 duidt het gegeven dat de NR nagenoeg de maximale ruimte om te vormen heeft gebruikt. Als gevolg was de neerwaartse projectie op basis van dit patroon dan ook beperkt. Wat opvalt is dat met het aantikken van het ijkupunt de RSI ditmaal niet wist te volgen. Een eerste noterig boven de OS lijn is gezet.

In het beeld sinds de start van februari is dit de derde hogere bodem in de indicator bij, zoals opgemerkt, lagere bodems in de koers. Vooralsnog moet deze ontwikkeling slechts als waarschuwing worden gezien. Zolang de koers immers onder 1.1350 noteert, blijft de focus op lagere niveaus. Langzaam maar zeker begint de laagste koers uit 2018 rond 1.1215 te trekken. Als vervolgdoel. Niet als eindpunt.

Euro-Dollar IntraDagGrafiek

Dat de waarschuwing uit de intra-daggrafiek niet helemaal onterecht is, wordt duidelijk in de dag-grafiek. Uiteraard ook in deze grafiek een neerwaarts gerichte trend. Worden echter de trendlijnen over de recente beweging getrokken dan valt op dat de koers al enkele dagen aan de onderkant noteert van hetgeen langzaam maar zeker een trendkanaal mag worden genoemd. Reden dus om bij de short focus wel de zone 1.1350 in acht te houden.

Concreet: zolang het valuta-paar 1.1350 niet her-overwint is de focus om te beginnen op 1.1215.

Euro-Dollar DagGrafiek

Daarmee komt de weekgrafiek weer in beeld waarin de focus nog steeds 1,10 en 1,05 daarna is. Als of er niets gebeurd is en de tijd genomen is om dit te formeren. Er is weldegelijk een strijd gevoerd waarbij de positivo’s dreigen op te geven. Als er opgegeven wordt dan kunnen we versnellen naar de eerder gestelde lager gelegen doelen.

Euro-Dollar WeekGrafiek

Laat een reactie achter