EUR/USD: DoorDuwen

Nog steeds geldt EUR/USD > Wolk. De eerste voorzichtige stap boven 1.1915 is gisteren dan ook al netjes gezet. De DD blijft bij haar insteek welke luidt dat zolang invulling wordt gegeven aan de in de achterliggende DD’s neergelegde en besproken conditie, een onveranderd positieve ondertoon gerechtvaardigd is. Met nadruk wijst de DD vandaag echter wel op het belang van de bovenkant Wolk als steunpunt/vangnet. Waarom deze expliciete verwijzing? De RSI.

In de afgedrukte grafiek is duidelijk zichtbaar dat de hogere top van donderdag in de koers van EUR/USD niet is ondersteund door de RSI. Een klassiek geval van negatieve divergentie. Daarnaast kan natuurlijk opgemerkt worden dat EUR/USD nog steeds niet definitief heeft afgerekend met de zone welke deze week op deze plek centraal staat. Het betreft 1.1890/1.1915. Tot slot geldt dat de delta van de lijnen van de Wolk relatief groot is. Eerst enige afkoeling lijkt daarom zeker geen onmogelijkheid. Oftewel, het verkleinen van de delta van de lijnen.

Wat is de volgende zone? Eerder in de week is al enkele malen verwezen naar de ingetekende lijn op 1.1990. Daar komt vandaag het niveau 1.1975 bij. Dit impliceert een doelgebied 1.1975/1.1990. Deze punten staan en vallen met het staan of vallen van de hiervoor besproken expliciete conditie EUR/USD en Wolk. Gegeven de opmerking over mogelijke afkoeling kan ook opgemerkt worden dat het nieuwe doelgebied waarschijnlijk pas iets is voor volgende week.

Als afsluiting, de onderkant Wolk start vandaag op 1.1820. Uiteraard is zij dynamisch tijdens de sessie.

Succes!

EUR/USD 180 MinutenGrafiek

Geef een antwoord