Elsevier weer aan de Zwier

Eens in de zoveel tijd laten wij u op deze plek over onze schouder meekijken welke transacties wij doen in de LeoMontPortefeuille. Vandaag aandacht voor Elsevier. De LeoMont-handelsregel dat een trend een trend is, is namelijk duidelijk van toepassing op dit fonds.

Elsevier

Elsevier

De eerste check of in het koersverloop sprake is van een trendmatige beweging kunt u uitvoeren door simpelweg uw ogen van links naar rechts over de grafiek te laten gaan. Blijkt dat uw ogen tijdens deze exercitie dalen dan is sprake van een neerwaartse trendmatige beweging, blijven uw ogen min of meer op gelijke hoogte dan is sprake van een zijwaarts koersverloop edoch echter indien blijkt dat uw ogen stijgen dan is sprake van een stijgende trendmatige beweging. Indien u deze simpele check uitvoert in de bijgeleverde grafiek van Elsevier dan zult u merken dat de derde hierboven besproken variant van toepassing is.

Trendmatige bewegingen verlopen nimmer in een rechte streep. Het spel van actie en reactie vormt de trend. Dit brengt ons bij de recente verzwakking in het koersverloop van Elsevier. In het kader van de hierboven getrokken conclusie dat sprake is van een onderliggende stijgende beweging mag de daling gezien worden als een reactie-beweging. Niet als een actie-beweging. Het dieptepunt is vanuit technisch oogpunt uitermate interessant.

In de grafiek ziet u het oorspronkelijke stijgende trendkanaal ingetekend. Gedurende de eerste maanden is de koers opwaarts door de weerstandlijn van dit kanaal gebroken. Op overdrijving van de koers volgt veelal een periode van correctie. Zo ook bij Elsevier. De oude weerstandlijn is nu echter gaan fungeren als nieuwe steunlijn. Klassiek gevalletje weerstand wordt steun na doorbraak. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de reactie-beweging vrij exact tot stilstand is gekomen op het eerste fibo-correctienniveau van de voorafgaande actie-beweging. U ziet het grid ingetekend staan.

Wordt de RSI bestudeerd dan valt op dat deze leidende indicator al lange tijd duidelijk in een Bull Market Range fluctueert en dat daar tijdens de recente terugval in de koers geen verandering in is ontstaan. Wel is netjes een Positieve Reversal gevormd. Dit betekent dat op basis van de Reversal alsook op basis van de fibo-extensie techniek nieuwe richt- en ijkpunten voor Elsevier kunnen worden berekend.

De Reversal levert een koersdoel op rond €26,05. Het eerste fibo-extensieniveau van 61,8 procent komt uit op €26,12. Dit eerste koersdoel was vorige week voor LeoMont aanleiding om een Turbo Long Elsevier op te nemen in de LeoMontPortefeuille.

TradeIdee

Indien u wilt inspelen op het bovenstaande neergelegde scenario kunt u overwegen tot de aanschaf van de GoldmanSachs Turbo Long Elsevier €19,76 ISIN NL0011052931.