Duel op de beurzen houdt aan

  • Bewogen kwartaal
  • Wat zijn de grootste risico’s en steunpilaren?
  • Wat doen de andere vermogenscategorieën?
  • Lagere aandelen top vordert

Bewogen kwartaal

Na zo’n bewogen kwartaal doen we even een rondje langs de velden. Een kwartaal waarbij het economisch gezien zelden zo slecht is gegaan, terwijl de aandelen het nog nooit zo goed hebben gedaan. Ja echt, je leest het goed. Dit is natuurlijk voornamelijk te danken aan de ongekende geldbedragen die in de markten zijn gepompt in combinatie met stevige fiscale stimulering. Tevens proberen de aandelenmarkten zo’n grofweg 9 maanden vooruit te kijken. Zoals we er nu voorstaan prijst de markt in dat we in Q1 2021 weer op hetzelfde groeitempo zitten als voor de ‘coronacrisis’. En dat is behoorlijk opportunistisch, gezien de dikke mist omtrent de bedrijfswinsten. Hier is vorige week ruim aandacht aan besteed.

Ook hebben wij eerder onze twijfel over de status van de economie uitgesproken. Houd er rekening mee dat het herstel zo maar langer kan duren en beleggers te weinig oog hebben voor de tweede ronde effecten. Denk hierbij aan meer werkloosheid, krappere financiële condities, lagere bedrijfsresultaten, minder investeringen, meer bedrijfsfaillissementen, flinke afschrijvingen en verstoorde toeleveringsketens omdat de ‘lockdowns’ langer dan verwacht aanhouden.

Wat zijn de grootste risico’s en steunpilaren?

Eén van de belangrijkste risico’s is dat de aandelenmarkten een behoorlijk zonnig herstel inprijzen en tegenvallers hard kunnen aankomen. Zo zullen we na dit dramatisch economisch kwartaal ongetwijfeld een herstel van de economische data zien, maar hoe sterk en structureel dat zal zijn valt nog te bezien. Minder slecht nieuws maakt het namelijk nog niet goed.

Daarnaast raast Covid-19 nog volop over de wereld, met links en rechts verschillende nieuwe brandhaarden, vooral in de VS. Dit zorgt ervoor dat er zelfs op sommige plekken opnieuw “lockdowns” worden ingesteld. Daarnaast zijn er genoeg geopolitieke onzekerheden. De wereldwijde sociale onrusten, verdere verslechtering van de verhoudingen tussen de VS en China, en dichter bij huis bijvoorbeeld de Brexit. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, bovendien is er altijd wel iets onverwachts dat uit de hoek komt.

Daar tegenover staan twee belangrijke en sterke steunpilaren voor aandelenmarkten. Dat zijn vooralsnog de constante steun van beleidsmakers en het gebrek aan alternatieven (TINA). En wij denken dat dat beeld nog wel even aanhoudt en verdere steunpakketten al klaar staan. Die boodschap is duidelijk afgegeven en de beleggers hebben dat gehoord. Zolang deze pilaren intact blijven, denken we ook niet dat we zomaar de bodems van maart zullen kraken. Maar het idee dat we te ver voor de muziek uitlopen, wordt steeds breder gedragen door de professie.

Wat doen de andere vermogenscategorieën?

Obligaties laten recentelijk per saldo weinig beweging zien. Wij denken dat het opwaarts koerspotentieel met deze lage rentestanden beperkt is en de opbrengsten gecorrigeerd voor inflatie en belasting nagenoeg nihil of zelfs negatief uitpakken. En dat geldt ook voor liquiditeiten. De grondstofmarkten doen het per saldo slecht en noteert de CRB index dit jaar zo’n 25 % lager. Dit is vooral het gevolg van de enorme klap in de olieprijzen. Hoewel er recentelijk een herstel heeft plaatsgevonden, blijft het huidige overaanbod en afnemende vraag voor een glazen plafond rond de huidige niveaus zorgen.

Wat het wel goed doet is goud. In deze tijden waarin de geldprinters overuren maken en beleggers ook zich willen indekken tegen de genoemde risico’s is goud populair. Ook wij zijn positief over de verdere prijsontwikkeling van goud. Het is wel belangrijk dat de prijs instaat is de recordstanden van 2011 rond de USD 1900 te doorbreken. Dit om het huidige opwaartse momentum intact te houden en een nieuwe impuls te geven. Wij denken dan ook dat dit metaal in elke portefeuille een goede diversificatie biedt met een aanzienlijk koerspotentieel.

Lagere aandelen top vordert

De afgelopen twee weken bewegen de grafieken van de meeste indices per saldo zijwaarts, waarbij het lagere top scenario nog steeds valide is. Sterker het is weer een paar stappen gevorderd. We nemen ter illustratie wederom het verhaal van de S&P500 erbij.

De rode ellipsen zijn daar getuige van. De vraag is nu of  het patroon van de blauwe ellipsen verstoord gaat worden of dat de rode cyclus verbroken gaat worden? Een van de twee moet er aan. Daar gaat de strijd in de groene ellips over. Kopende krachten die een rooskleurige wereld zien en de verkopende die het welletjes vinden geweest. Zolang de dalende weerstandslijn intact is, geldt dat de laatste groep de druk steeds meer verhoogt. Wellicht dat het vroege vuurwerk van deze week voor een uitkomst zorgt en het huidige duel wordt beslist. Weet daarbij dat omdat de VS vrijdag as. gesloten is, de belangrijke banencijfers in Amerika op donderdag gepresenteerd zullen worden.

Geef een reactie