De kracht van Relatieve Analyse

Er is niets frustrerender voor beleggers dan een goede marktvisie die zich niet uitbetaalt. Oftewel goed gezien, maar geen prijs. Deze kans blijft natuurlijk altijd aanwezig, maar er zijn wel manieren om je kansen te vergroten. Zo is bijvoorbeeld relatieve analyse een krachtig hulpmiddel om de sterkste vermogenscategorieën, sectoren, thema’s en aandelen te filteren. Ik ben ervan overtuigd dat deze methodiek een grote toegevoegde waarde heeft bij het maken van beleggingsbeslissingen.

Wat is relatieve analyse ?

Om even te beginnen, binnen de vele keuzemogelijkheden aan indicatoren springt relatieve analyse eruit als gaat om keuzes maken. Ook wel RS genoemd en overigens niet te verwarren met de in de technische analyse veel gebruikte RSI  (relative strength index).

Er wordt bij relatieve sterkte analyse gekeken naar het verloop van twee onderliggende waardes ten opzichte van elkaar. Zo kun je de prijsontwikkeling van obligaties ten opzichte van aandelen of grondstoffen weergeven (asset allocatie) binnen een bepaalde periode. Maar dus ook verschillende regio, sectoren of aandelen.

Belangrijk is dat je daarbij geen appels met peren gaat vergelijken, zoals de koers van sojabonen tegen het aandeel AEGON. Er moet natuurlijk wel een aanwijsbare relatie bestaan. Dat geldt ook voor de valuta’s. Als je de analyse zuiver wilt houden dien je dat in dezelfde valuta te doen.

Hoe doe je er je voordeel mee?

Bij de relatieve analyse komt het er kort gezegd op neer dat, als je bijvoorbeeld een positieve visie hebt over de aandelenbeurs, je de sectoren uitkiest die beter presteren dan je benchmark waar ze je tegen afzet. En vervolgens dan weer de aandelen die beter presteren dan de sector. Dan neemt de kans op een aandeel dat stijgt in een stijgende markt aanzienlijk toe. Dit principe kan natuurlijk omgedraaid worden als je verwacht dat de beurs gaat dalen. Oftewel, bij een juiste visie over de hoofdrichting wordt zo de kans op succes daadwerkelijk groter.

Voorbeelden dan maar!

Dit keer beperk ik me tot Europese sectoren en aandelen. Het gaat er immers om dat het principe duidelijk wordt. Voor dit voorbeeld is mijn benchmark in Europa de STOXX Europe 600 en mijn huidige visie positief. We gaan dus eerst op zoek naar de sectoren die beter presteren dan de benchmark. Hieronder een voorbeeld van een sector die het beter doet dan de Index. Je ziet een absolute – (boven) en relatieve  (onder) weekgrafiek van de sector Stoxx 600 Technologie afgezet tegen de Stoxx 600.

We zien in deze relatieve grafiek dat de sector Technologie het de afgelopen 5 jaar structureel beter doet dan de Stoxx 600. Hoewel het eind 2018 even spannend werd, is trend onmiskenbaar positief. Er wordt immers elke keer weer hogere toppen en bodems gemaakt en wijst de gemiddelde lijn (stippellijn) sinds 2016 naar boven. De absolute grafiek bevestigde het beeld in 2017 en dat betekende dat je deze sector zou kunnen overwegen. Dit zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen door het kopen van een sector- of technologie gerelateerde “tracker”.

Voor de kers op de taart zoeken je vervolgens naar één of meerdere individuele kandidaten zolang het eerder genoemde proces valide is. De volgende grafiek weerspiegelt één van die kandidaten uit deze sector, in absolute zin, en eronder afgezet tegen zijn sector. Uiteraard weer een sprekend voorbeeld om het principe kenbaar te maken. Het betreft het aandeel ASML.


In de onderste relatieve grafiek zien we dat het aandeel sinds 2016 beter presteert ten opzichte van zijn sector (onderste grafiek). Vervolgens gaan we kijken of dit ook in absolute zin succes oplevert (bovenste grafiek). En daar zie je dat het aandeel eind december 2016 een opwaartse uitbraak liet zien en voor het eerst boven de EUR 100 noteerde. Dat was het startschot en wie had toen gedacht dat we nu hier zouden staan?

Enfin, samengevat; een positieve visie voor de Europese index vertaalt zich in een positie in een winnende sector. Vervolgens voor de kers op de taart één of meerdere aandelen die weer beter presteren dan die winnende sector. Wellicht ten overvloede maar vergeet niet om bevestiging in de absolute grafiek te krijgen voor absolute winst.

Wat probeer je dan te mijden?

Er zijn natuurlijk ook sectoren waarbij de koersen per saldo achterblijven als de beurs stijgt. De volgende grafiek laat de sector Banken in Europa zien. Nogmaals weer een duidelijk voorbeeld om de werking van RS aan te tonen.

We zien dat sector relatief gezien (onderste grafiek) het per saldo slechter doet dan de index. Alleen de tweede helft van 2016 presteerde deze sector beter dan de index zelf. Maar de gemiddelde lijn (stippellijn) wijst hier per saldo naar beneden. Overigens, dat proces is in Europa al sinds 2010 aan de gang. De absolute grafiek signaleert nagenoeg hetzelfde. Je had hier op de tweede helft van 2016 na, weinig te zoeken.

Sterk hulpmiddel!

Op dit moment signaleer ik dat circa 33% van de sectoren in Europa het slechter doen de index, 33% gelijk en 33% beter. Mocht je dus een positieve visie hebben voor Europese aandelen, dan ben ik van overtuigd dat je betere kansen maakt in de winnende sectoren en misschien wel belangrijker; wegblijft van die sectoren die het slechter doen. Dit totdat het tegendeel wordt bewezen. Je zal dan wel niet de toppen en bodems eruit halen, maar hierdoor nemen de kansen op zeperds aanzienlijk af. En daar is ook wat voor te zeggen, toch?

Dit proces kan je dus ook los laten op de verschillende vermogenscategorieën en regio’s. De relatieve analyse kan je dus helpen om betere beleggingsbeslissingen te maken en indien jouw visie de juiste is, de kansen op werkelijk resultaat vergroten. Als je dan ook nog eens analyseert of het macro- economische en fundamentele plaatje aansluit, dan denk ik dat je kansen op succes nog meer toenemen. Ik maak veel gebruik van deze methodiek en dat zie je ook terug in mijn portefeuille keuzes. Maar daarover snel meer!

 

Geef een reactie