De criminele erfbelasting

De criminele erfbelasting

De vaste lezer zal weten dat ik een dingetje heb met belastingen. De combinatie van te hoge belastingen en een ineffectieve dan wel verspillende overheid is funest voor Nederland (zie deze DFT column en hier Opiniez column). Maar er is één belasting waar ik ronduit boos om word: de erfbelasting.

Moreel verwerpelijk

Dat de staat al zo een grote rol speelt in ons leven, waarin zij zelfs iets te zeggen denkt te hebben over dood gaan en de toekomst van uw eigen organen (klik hier voor mijn TPO column hierover), is mij een doorn in het oog. Maar zelfs dat blijkt niet genoeg, want zelfs na uw dood mag u langs de staatskassa. De nabestaanden, die al het nodige verdriet te verwerken hebben, mogen dan de nodige kosten maken om de aangiftes correct te doen, want een foutje kan nog heel naar worden. Het is een lijkenpikkertaks. Punt.

Oneerlijk

Nu zijn de meeste belastingen oneerlijk, dus het nu volgende is niet exclusief aan de erfbelasting toe te dichten. Als iemand vermogen opbouwt, dan heeft het daar al minimaal twee keer belasting over betaald: Inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Komt het geld uit een eigen BV dan komen daar een paar laagjes bij. Nu heeft deze persoon alle moeite gedaan om iets te sparen en vermogen op te bouwen (mede door te investeren), moet hij (via de erfgenamen) voor straf nog een keer belasting betalen. Zelfs de Sheriff van Nottingham ging niet zo grondig te werk!

Guardian

Maar het effect van de erfbelasting is niet alleen moreel en emotioneel een no-go, maar ook economisch. Daarom moest ik na het lezen van de Guardian column van columniste Abi Wilkinson linea recta naar de cardioloog. Wat deze, en nu gebruik ik de term erg losjes, dame in haar column betoogt, is ronduit idioot. Drogreden op drogreden en gewoon onverbloemd communistisch denken; ik heb dus met gevaar voor eigen leven de column enkele keren doorgenomen om u dit leed te besparen.

Huisvaderschap

Enkele van haar punten heb ik hierboven al weerlegd, maar ik zal hieronder haar andere argumenten (term wederom losjes gebruikt) ontkrachten. Allereerst begint ze met dat sparen en vermogen opbouwen om aan nabestaanden te geven biologisch is ingegeven en dat is “stom, want we moeten geen slaaf zijn van onze eigen biologie”. Reinste onzin natuurlijk! Een goede familie/gezin zorgt voor elkander. Spaargeld zorgt ervoor dat de familie/het gezin een eigen veiligheidsnet heeft (dat heet verantwoordelijkheid, iets wat Abi ontgaat). De columniste ziet liever dat goed huisvaderschap verdwijnt en dat alle zorgen en plichten bij de overheid worden gelegd. Dat daarmee sociale verbanden juist verzwakt worden, daar hoor je deze socialiste niet over natuurlijk.

Kinderlijke redenering

Om haar betoog kracht bij te zetten stelt zij dat de BTW een veel oneerlijkere belasting is dan de erfbelasting; daarom moeten mensen niet zeuren over de erfbelasting. Allereerst, omdat één belasting oneerlijk zou zijn, betekent niet dan een minder oneerlijke belasting dan goed is. Verder is haar argument dat de BTW oneerlijker is “omdat het de laagste inkomens harder raakt” leuk en aardig (schaf BTW dan af zou ik zeggen), maar zij negeert het progressieve belastingstelsel. DAAR heeft de herverdeling al plaatsgevonden. Abi wil dus een progressief belastingstelsel in het kwadraat.

Piketty onzin

Natuurlijk dweept ze ook met Piketty-achtige onzin.  Iedereen zou het volgens haar eens zijn met de stelling dat degenen die hebben, moeten afstaan voor degenen die het nodig hebben. Ahmm Okay, ik mis alleen een Stalin vlaggetje, maar deze foutieve aanname is nog tot daar aan toe; het probleem zit hem in haar zienswijze betreffende ongelijkheid. Allereerst, met verschillende mensen krijg je altijd verschillende uitkomsten. Er zijn maar weinig mensen die kunnen voetballen zoals Messi, en de inkomens en vermogensopbouw zijn dan ook verschillend. Nu zijn er genoeg misstanden in de economie (focus moet liggen op gelijke kansen en niet op gelijke uitkomsten), die veelal juist te maken hebben met de verstorende overheidsinvloed waardoor economische groei (ten faveure van ook de onderste inkomensklasse) wordt belemmerd. De belangrijkste maatstaf in dezen moet juist absoluut zijn; immers, wilt u minder mensen die onder de armoedegrens leven of wilt u minder ongelijkheid in inkomen (en vermogen)? Hier gaan de meeste linkse mensen van het padje en kiezen voor de laatste optie, waarmee ze eigenlijk aangeven dat het ze niet om het bestrijden van armoede gaat, maar om het niet uit kunnen staan dat er mensen zijn met meer inkomen en vermogen dan zij. Dus laten wij het a.u.b. over armoede hebben en het verhelpen daarvan in plaats van te reppen over ongelijkheid.

Erfgename verdient het niet

Dit kromme denken zie je ook duidelijk terug bij Abi, want zij stelt dat erfgenamen de erfenis krijgen zonder dat zij dit verdiend hebben. De afgunst druipt er van af en het slaat de plank volledig mis. Het gaat, zoals eerder is vermeld, om goed huisvaderschap. Het is een soort verantwoordelijkheidscadeau aan toekomstige generaties door de overledene. Nu wil Abi dat het vooral aan de huidige generatie wordt gegeven en dat de staat dus bepaalt wie wat en waar. Dat daarmee de motivatie om vermogen op te bouwen wordt ondergraven, ziet Abi over het hoofd want ze begrijpt niet hoe de markt (ofwel het menselijk handelen) werkt.

Laffer

En dat brengt mij bij de belangrijkste economisch argumenten tegen een erfbelasting. De economen aan de linker kant (Keynesianen) en de gratis geld believers in het centrum en semi rechterzijde (MMT en dergelijke) die zullen op Abi’s hand zijn, maar zij negeren de Laffer curve en kapitaalsformatie-effecten van een dergelijke belasting. Als, zoals Abi het graag ziet, er een 100% erfbelasting zou komen, dan komt Laffer op bezoek en geeft je welverdiende schop onder je achterste. Mensen zullen deze belasting gaan ontwijken door niet langer te sparen en vermogen op te bouwen voor het nageslacht. En dan negeer ik voor het gemak dat rijken hun vermogen naar het buitenland zullen verplaatsten inclusief domicilie of ander fiscale vluchtroutes zullen gebruiken, waardoor een dergelijke erfbelasting juist de middenklasse zal treffen die deze mogelijkheden niet heeft; een effect dat Abi kompleet negeert. Verder is de motivatie om net dat beetje extra te werken, dan sterk vermindert, wat direct een negatief effect heeft op de economie. Abi ziet dit als positief, want dat geeft dan weer banen aan de werkelozen als de vermogende mensen minder besluiten te werken. Met dat soort denken heb je geen IS nodig zeg maar.

Kapitaalsformatie

Anyway, door 100% erftaks zal er nauwelijks meer geïnvesteerd worden (denk aan aandelen, obligaties, vastgoed en zo verder) door deze groep en zal de nadruk verder komen te liggen op consumptie. Er wordt dus niet of nauwelijks aan kapitaalsformatie gedaan door deze groep, waardoor er op termijn een drukkend effect komt op de economische groei. Met ander woorden, het financieren van bedrijven/investeringen door deze personen, waarmee productiviteitsstijgingen bereikt kunnen worden, wordt tegengewerkt. Dit alles terwijl consumptie wordt aangemoedigd. Deze consumptie komt het bedrijfsleven eenmalig ten goede en daarna houdt het min of meer op (er zijn wat na-ijleffecten).

Vloek van maakbaarheidsdenken

Het is dan ook het manco van veel macro-economen en mensen die heilig geloven in vadertje staat: zij denken de ultracomplexe maatschappij (inclusief de economie dus) van bovenaf te kunnen besturen als een soort oppergod, die alle verbanden, beslissingen, voorkeuren, effecten, wisselwerkingen, van en tussen alle mensen en bedrijven weet te doorgronden. Dit is natuurlijk niet het geval, waardoor er allerlei ongewenste bijwerkingen plaatsvinden, die dan weer “gecorrigeerd” worden wat weer nieuwe ongewenste bijeffecten sorteert en zo verder. Deze mensen proberen de realiteit aan te passen aan hun model, terwijl zij het model zouden moeten aanpassen aan de werkelijkheid. Wat dat betreft zijn zij de grootste antihumanisten van onze tijd.

 

Check ook de columns van onze nieuwe columnisten op Tradeidee; Kaldewaaij, Ahrens, van der Meer en Cees Smit!

 

2 reacties op “De criminele erfbelasting”

  1. putter says:

    Beste Alexander, of moet ik Don Quichot zeggen, beetje late reactie maar je hebt 100% gelijk, alleen tegen dat soort idioten valt helaas weinig tegen te doen. Wat dat betreft heeft het koningshuis het beter voor elkaar, nooit erf en vermogens belasting betaald, daarom behoren ze tot de super rijken maar daar hoor je ze niet over. Gewoon als het zo ver is naar een belasting paradijs verkassen waar de zon altijd schijnt. groet jaap

Geef een reactie