Pas op! Overheid gaat dadelijk alles bepalen!

Pas op! Overheid gaat dadelijk alles bepalen!

Er zijn bepaalde bestuurlijke trends die al decennia terug zijn ingezet, die nu steeds meer mensen zorgen baren (maar nog niet genoeg, blijkbaar). Na de Tweede Wereldoorlog, waar door de oorlogssituatie mensen gewend waren aan een super dominante regering en kerk, was de wederopbouw eigenlijk een staaltje geleide economie. Er is sindsdien maar weinig veranderd, behalve dan dat de kerk haar dominante positie in het geheel is kwijtgeraakt. Sterker nog, de overheid lijkt juist meer en meer taken op zich te nemen.

Gezondheid

Gezien dat de zorguitgaven nu al de één na grootste uitgave post is voor de overheid (zie afbeelding hieronder), krijgt het aardig wat aandacht vanuit de overheid. Maar wat meer zorgen baart is de opwaartse trend in zorgkosten. In 2040 zullen de zorgkosten verdubbeld zijn. Nu mensen langer leven en er medisch steeds meer mogelijk is, mag dit geen verrassing heten. Om dit probleem in toom te houden, willen overheden dat wij gezond leven. So far so good zult u zeggen, maar de uitwerking van dit alles is erg pervers.

Mission creep

Waar het een prima idee is om mensen (beter) te informeren en bijvoorbeeld te beschermen tegen giftige stoffen en producenten een level playing field te geven, gaan overheden nu stukken verder. Zo wordt nu bepaald dat er in sommige gevallen geen alcohol geschonken mag worden bij de sportkantine, dat frisdranken 30% minder suiker mogen bevatten tegen 2025, dat roken op nog meer plaatsen verboden wordt (dus ook in speciaal ingerichte rookruimtes!), alcoholreclame wordt verboden op sommige plekken, meters bier worden verboden, prijsstunten met alcohol mag niet meer dan 25% bedragen, en volop referenties aan ambitieuze intenties om overgewicht aan te pakken. Er komt dus nog een berg aan maatregelen op ons af (wedden dat de friettaks weer ten tonele gebracht gaat worden). De overheid doet dit overigens niet alleen:

Met het Nationaal Preventieakkoord werken meer dan 70 maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, fondsen, sportbonden, onderwijs en het kabinet samen aan een brede beweging die Nederland nog gezonder en vitaler maakt.”

Het F woord

Nu word ik vanuit historisch perspectief nerveus als overheden, bedrijfsleven en andere organisaties innig gaan samenwerken en de gewone mens een bepaald gedrag opleggen, maar geschiedenis is blijkbaar niet aan iedereen besteed. De reacties kunnen hooguit geschaard worden onder selectief gemor. Geen één gele Febo of Heineken hesje op straat te zien, zeg maar. Mensen zien alleen de beslissing, maar niet de trend, laat staan de oorzaak van deze trend.

Return of the Gulag

De trend is dat de overheden en voornoemde organisaties een steeds zwaardere stempel gaan drukken op wat u wel en niet mag doen. Dus het informeren en stimuleren is passé, u moet en zal goed gedrag vertonen, anders komt het u duur te staan. China heeft in dezen de toppositie ingenomen met zoiets als een sociaal puntensysteem; scoor je te laag door ongewenst gedrag, dan kan dat grote consequenties hebben (goelag). Iedereen doet hier zijn “oh’s” en “ah’s” over, maar als ze eens goed zouden kijken wat hier bij ons gebeurt (dus de trend zien), dan gaan we snel die richting op.

Wij zijn schuldig

De oorzaak van deze trend is dat we teveel verantwoordelijkheden aan de overheid hebben gegeven. Door de overheid (indirect) te laten betalen voor de zorg, hebben wij ze de macht, aanleiding en rechtvaardiging gegeven om ons gedrag te gaan bepalen/opleggen.

Groene pincer

Het lijkt er trouwens wel op dat bij de overheid bepaalde mensen wel wat van de geschiedenis weten, althans, de militaire geschiedenis, want met het hele groene gebeuren gaan zij nu de perfecte pincer manoeuvre uitvoeren op de nietsvermoedende burger. De klimaattafel levert namelijk net zo ingrijpende maatregelen op, die er toe leiden dat mensen gewoon een bepaald gedrag wordt opgelegd, dan wel onmogelijk wordt gemaakt (van gas los, diesel moet weg, vol elektrisch rijden, hogere gasbelastingen, etc.). Dit met het excuus dat het voor het milieu en dus voor toekomstige generaties is (veel van deze maatregelen zijn dubieus te noemen door hoge kosten, lage effectiviteit en slechte onderbouwing).

Mag het een onsje minder zijn?

Hoewel de intenties van de meeste bestuurders goed zijn, is dat geen garantie voor goed beleid (zou op iedere overheidsbeslissing geplakt moeten worden, net zoals de AFM dat eist bij financiële producten). De weg naar de hel is immers geplaveid met goede bedoelingen. De bovengenoemde maatregelen zijn allen gestoeld op goede bedoelingen, maar de uitwerking gaat uiteindelijk een totalitaire staat zijn. Noem mij gek, maar de meeste mensen willen dit toch juist niet? De overheid (en wij als kiezer met ons kiesgedrag) hebben ervoor gezorgd dat het boek 1984 van Orwell dadelijk niet meer verkocht gaat worden onder de rubriek Fictie, maar onder de rubriek Geschiedenis & Politiek. Daar bedank ik voor.

P.S. Bregman lanceerde weer een plannetje voor 100% erfbelasting. Daarmee laat hij zien dat hij niets van economie begrijpt en onderschrijft hij de trend die in deze column is genoemd. Voor een verweer tegen een hoge erftaks, verwijs ik u graag naar deze column van mijn hand.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie