Handelsoorlog China en VS zal nooit eindigen want het gaat niet om handel

Handelsoorlog China en VS zal nooit eindigen want het gaat niet om handel

Het afgelopen jaar zijn de financiële markten erg gevoelig geworden voor nieuws omtrent de handelsspanningen tussen de VS en China. Trump stelt, grotendeels terecht, dat de Chinezen oneerlijk bezig zijn. Sinds kort gloort er een licht aan het einde van de tunnel want er is een 90 dagen staakt het vuren afgesproken om tot een nieuwe deal te komen, maar dat licht zou wel eens de aanstormende trein kunnen zijn.

Belegger die niet wil graven, wordt begraven

Ik blijf mij verbazen dat de markt zo weinig aandacht geeft aan geopolitieke ontwikkelingen. Ja, ze ziet een oorlogsconflict en de invloed op olie, de spanningen omtrent Noord-Korea en zo verder, maar een dieper begrip wat gaande is, dat ontbreekt. Het is allemaal headline gedreven, want er moet snel gehandeld worden, figuurlijk en letterlijk. Dat reactionaire aan de huidige handel is een groot manco, maar wel één die de belegger met een goed stel hersens, veel geduld, en financieel uithoudingsvermogen, mooie beleggingskansen geeft.

Trade War

Laat ik beginnen met een korte analyse van de handelsoorlog. Trump heeft het recht zowat volledig aan zijn kant in zake zijn claim dat China onrechtvaardige handel bedrijft (VS beschermt ook haar industrie, maar niet in die mate). China heeft haar gehele businessmodel gestoeld op het verkrijgen van Intellectual Property en know-how ten kostte van haar partners uit het Westen. Zo moeten buitenlandse bedrijven die in China opereren verplicht een Joint Venture aangaan met een Chinese partner en moeten ze al hun kennis beschikbaar stellen aan deze partner. De kennis wordt dan uiteindelijk wel degelijk gedeeld en overgenomen door andere Chinese partijen. Een soort roof versie van de  Akamatsu theorie. Verder subsidieert het haar export met staatskredieten (direct en indirect) en houdt zij er andere regels op na (bijv. milieu- en arbeidsregels) dan het Westen. WTO regels hebben dit nog deels gefaciliteerd ook (voor meer achtergrond over het handelsconflict, lees deze Trump Saga column).

It’s about geopolitics dummy!

En hier zou voor de belegger meteen duidelijk moeten worden dat dit handelsconflict over meer gaat dan alleen handel; het gaat over het verkrijgen van een hogere plek in de rangorde, om zo het welzijn (zoals bezien door de leiders) van het land en haar burgers te bewerkstelligen en waarborgen. Het conflict tussen de VS en China gaat dus maar voor een gedeelte over handel; het overkoepelende conflict is geopolitiek van aard. De Chinezen zijn al decennia lang een bepaalde strategie aan het uitrollen, die het Westen te weinig heeft doorzien en/of heeft verleid met korte termijn financieel gewin. Het Belt and Road Initiative (BRI) van China is daar een uitvloeisel van;  de Chinezen proberen om zoveel mogelijk landen aan zich te binden, zowel op economisch alsmede politiek vlak. Dit zorgt voor meer economisch betrouwbare aanvoerlijnen en geopolitieke macht. Met deze vervlechting wordt ook de pas afgesneden van andere geopolitieke machten zoals de VS; als de landen eenmaal zijn vervlochten met China, is het stappen uit een dergelijk samenwerkingsverband erg schadelijk (op korte / middellange termijn), zowel politiek als economisch gezien. Brexit kan daarmee ook in dit licht worden bezien. Ook hier weer laten bedrijven en overheden zich verleiden met financieel gewin en worden de lange termijn implicaties nagenoeg genegeerd.

Niemand geeft toe

Met Trump lijkt daar wat verandering in te komen. Of het door hem komt, of door de personen om hem heen (denk hierbij vooral aan Navarro en Bolton), doet er op dit moment niet zoveel toe. Het geeft wel aan dat de Amerikanen nu wel doordrongen zijn van het spel wat gaande is. Het lijkt dus ook aannemelijk dat Trump niet zal opgeven en dus geen genoegen zal nemen met een paar toezeggingen op handelsgebied. De Chinezen kunnen niet opgeven (wel op papier, maar niet in feitelijk handelen) want zowat alles is gestoeld op deze langlopende strategie. Het is net zoiets als van een katholiek eisen dat hij het geloof opgeeft.

Terugtrekking Afghanistan voorteken of niet?

De recente en plotselinge besluit van Trump om Amerikaanse militairen terug te trekken uit het langstlopende Amerikaanse militaire conflict, Afghanistan, en uit Syrië, kan sommigen de hoop geven dat de Boltons van de Trump regering aan de verliezende hand zijn. Echter, dit interview van Bolton waarin hij aangeeft het idee van huurlingen in Afghanistan te gebruiken wel ziet zitten, kan de recente terugtrekkingen in een ander daglicht stellen. De Amerikanen zullen wellicht hun geopolitieke belangen voortaan via huurlingbedrijven zoals Blackwater militair laten behartigen. De pessimist in mij zegt dat deze route de Amerikanen meer bewegingsruimte zal geven om de strijd aan te gaan zoals China en anderen dat kunnen. Die landen hebben geen last van publieke opinie, mensenrechten en andere zaken die een effectief militair handelen in de weg staan. Mochten de huurlingen over de scheef gaan, dan is het een incident en / of de schuld van het bedrijf en niet de politici, waardoor laatstgenoemde groep electoraal geïsoleerd is tegen dergelijke misstappen. Mocht dit wel een soloactie zijn geweest van Trump, dan is dat de enige hoop in de handelsoorlog met China; Trump die eenzijdig beslist om een deal te maken. Geen goed teken als de wilde impuls van één persoon de enige hoop is..

Conflict is blijvend

Ik denk dan ook, vooralsnog, dat het handelsconflict lang zal door blijven etteren. Het goede van al dit slechte is dat het ook beleggingskansen creëert. Allereerst negeert de markt de dieperliggende oorzaken van dit conflict, waardoor veel financiële waarden mispriced zijn. Zo zal ik in mijn Rex Mundi Portefeuille (abonnementsservice op Tradeidee) elke opluchtingsrally op een mogelijk / daadwerkelijk handelsakkoord aangrijpen om posities te verkopen en / of te shorten, want A) die deal die komt er niet, B) of de Chinezen gaan zich er niet aan houden en C) een akkoord zal geen geopolitieke rust brengen. Maar zoals gezegd in de intro, de belegger moet zijn koppie gebruiken door de juiste assets en timing uit te kiezen, door geduld te hebben (gelijk krijgen kan even duren) en dus ook door firm hands te hebben (een vakterm die aangeeft dat de belegger zijn positie kan aanhouden en dus geen last heeft van margin calls, redemptions en andere zaken; beleggen met geld wat je in enkele maanden nodig hebt, is dus precies het tegenovergestelde van firm hands). Het Tradeidee team zal u in ieder geval op de hoogte houden en de nodige ideeën blijven aandragen. Alvast een prettige Kerst gewenst!

 

 

Geef een reactie