De potentie en het gevaar van Artificial Intelligence

De potentie en het gevaar van Artificial Intelligence

Er zijn vele interessante technische ontwikkelingen gaande. Zo is er 3D printing, iets waar de volle potentie nog lang niet is bereikt. Maar de headlines worden vooral gepakt door AI, Artificial Intelligence. Deze ontwikkeling gaat ons allemaal raken en op verschillende manieren. Deze technologie kan alles wat wij doen volledig gaan veranderen en opent de deur naar mogelijke problemen.

AI

In simpele termen, houdt AI in dat computers zelfdenkend en zelflerend gaan zijn (het geheel is complexer natuurlijk). Hiermee wordt de deur geopend naar bijvoorbeeld autonome robots. In eerste instantie zullen redelijk standaard taken worden overgenomen door zelfdenkende computers (al dan niet in robots). Klantenservice, secretariële ondersteuning, drive through bediening, keukenwerk, machinebediening, transport, en zo verder. Maar op termijn zullen er ook volledig functionele operatierobots zijn, huisartsen, juridische adviseurs, rechters en zo verder.

Fricties op weg naar beter

Dit is voor velen een angstige gedachte, maar dat was de trekker ook voor de landarbeider. Uiteindelijk heeft de mechanisatie van landbouw ervoor gezorgd dat de gehele bevolking op een hoger welvaartsniveau is gebracht. Op de korte termijn echter, kreeg de landarbeider het zwaar, want nieuwe vaardigheden werden/konden niet snel worden aangeleerd. Het duurde dan ook even voordat de positieve effecten voor iedereen zichtbaar en voelbaar werden. Deze fricties horen bij innovatieve groei. Zo ook bij AI.

AI maakt vergrijzing/zorg betaalbaar

Maar dan nu enkele voordelen: door de vergrijzing komen velen landen vroeg of laat in de problemen. De kosten voor zorg gaan omhoog, terwijl de arbeidsbevolking daalt. AI zou dit deels kunnen opvangen, waardoor de zorg voor onze ouderen kan worden veiliggesteld. Dit geldt natuurlijk voor zowat elke sector. Wat AI in wezen doet, is de productiviteit verhogen.

Schuldenberg dragelijk door AI

Net zoals olie en de mechanisatie de productiviteit van de arbeidspopulatie vergrootte, zo ook zal AI dit doen. Kijkende naar de schuldenberg en de al lange tijd stagnerende productiviteitsgroei, is een ontwikkeling a la AI broodnodig! De economie zou dan eindelijk harder kunnen groeien dan de schulden, in plaats van het omgekeerde (wat nu het geval is). Dit is overigens ook de reden dat nucleaire fusie (dus geen fission) veel meer aandacht zou moeten krijgen; als iets ons allen op een veel hoger plan zou kunnen brengen is dat het wel.

Uiterst complexe vraagstukken

Maar tezamen met zelfdenkende computers komt een berg aan (morele) ingewikkelde vraagstukken. Wordt de mens niet overbodig gemaakt? Wordt oorlog voeren dan niet erg makkelijk gemaakt? Hoe worden AI objecten juridisch beschouwd? Wordt de mens nu juist vrijgespeeld voor grootsere dingen of juist belemmerd in haar ontwikkeling door AI? Zal AI voor een nog duidelijkere tweedeling leiden tussen de have en de have nots? Zal de AI maatschappij niet enorm gevoelig zijn voor technische storing en technische oorlogsvoering (hacken, EMP etc.)?

Waarschuwing of niet AI komt er

Een deel van deze bezwaren zijn ook geuit door vooraanstaande wetenschappers, zoals de onlangs overleden Stephen Hawking. Sterker nog, zij denken dat AI het einde van het menselijk ras kan inluiden. Als ik een inschatting mag maken aangaande het menselijk ras, dan laat ze een dergelijke technische (en dus financiële) mogelijkheid nooit liggen. Dus hoe dan ook, AI gaat in ons leven komen. Hoe we dat dan in goede banen gaan leiden, is een uiterst interessant vraagstuk. De kans is groot dat dit een allesoverheersend onderwerp zal zijn voor de generatie(s) na ons.

 

Geef een reactie