Trump NAVO brief, geïrriteerde Minister en EU leger

Trump NAVO brief, geïrriteerde Minister en EU leger

Onlangs heeft Trump een brief gestuurd aan de verschillende lidstaten van de NAVO bondgenootschap. Het kwam er op neer dat als de Europese NAVO landen hun defensiebudgetten niet op de afgesproken niveaus leggen, dat Trump dan maatregelen zal treffen. Zo zou hij eventueel de Amerikaanse troepen uit Duitsland kunnen terugtrekken. Onze Minister van Defensie, Ank Bijleveld, vond de toon van deze brief ongepast en stelde dat bondgenoten zo niet met elkaar om moeten gaan.

Schandelijke uitspraak van onze Minister

Welnu, je zou denken dat als bondgenoten samen afspraken hebben gemaakt, dat deze dan ook worden nageleefd. Echter, de meeste Europese bondgenoten hebben het jaar in jaar uit laten afweten; de afgesproken ondergrens voor defensie-uitgaven van 2% van BBP is niet nageleefd. Dus dan onze Minister dan stelt dat de “toon” haar niet bevalt en dat “bondgenoten zo niet met elkaar omgaan” is een gotspe. Je zou het bijna een belediging van een bevriend staatshoofd kunnen noemen (alhoewel de persoonlijke afkeer van het overgrote deel van onze politieke kaste jegens Trump, de term “bevriend” danig in de weg staat). Ik vind het verder zo’n typische repliek “de toon bladibla”; het is een soort ad hominem die gebruikt wordt om niet op de inhoud te hoeven ingaan.

Voorbedachte rade

Maar ondanks de persoonlijke afkeer jegens Trump, zou de Minister van Defensie dit normaal, koudbloedig en dus professioneel hebben kunnen spelen, iets wat ze niet gedaan heeft. Of moet ik zeggen niet lijkt gedaan te hebben? Want als dit een bewuste actie van haar was, dan speelt er een andere agenda. Als ik een gokje mag wagen, dan zeg ik het EU leger.

Sprong voorwaarts, ook met EU leger

Veel zaken omtrent de EU worden nu versneld doorgevoerd. Er is blijkbaar haast geboden. Zo leeft de droom van een EU leger al langer bij de EU voorstanders, maar het is er nooit van gekomen. De NAVO maakt dat eigenlijk ook overbodig. Maar als Trump zijn steun en toewijding aan de NAVO terug zou schroeven, dan hebben de voorstanders voor een EU leger een sterk argument in handen om deze plannen te verwezenlijken. In dat licht bezien, is de opmerking van onze Minister van Defensie wellicht zeer bewust gemaakt. Door zich niet aan de NAVO afspraken te houden en Trump te beledigen, verhoogt zij immers de kans op de totstandkoming van een EU leger.

Weet ie het?

Vraag is of Trump en zijn adviseurs dit door hebben. Mocht dat niet zo zijn, dan is de dreiging van Trump niet eens een dreiging maar een incentive. Niet dat Trump dan geheel machteloos staat, want timing technisch heeft hij een troef in handen (snelle terugtrekking zou wel degelijk onwenselijk zijn voor de EU) en op gebied van satellieten, wapentuig en wapentechnologie, kan de EU niet zonder een innige samenwerking met de VS. Maar retoriek technisch, is het “dreigement” (de consequenties van het niet nakomen van gemaakte afspraken) van Trump, koren op de EU molen.

Eagle eyes needed

Mochten Trump en zijn adviseurs wel degelijk doorhebben hoe de kaarten er hier bijliggen, dan is de vraag wat hun doel is van deze brief. Gaat Trump gewoon (indirect) voor een verkiezingsbelofte? Is het één van de vele pressiemiddelen die een rol spelen op andere dossiers (Iran, vrijhandelsakkoorden, Rusland, en zo verder)? Dit is altijd het interessante en vervelende aan het duiden van de geopolitiek; vele scenario’s zijn mogelijk, maar door gebrek aan (geheime) informatie, is het vooral giswerk (voor buitenstaanders dan). In dezen is het dus nu interessant om het nieuws omtrent het optuigen van een EU leger (de hoeveelheid nieuws, de inhoud, welke media deze verspreiden, de uitspraken van politici, et cetera) in de gaten te houden; net als de ontwikkelingen omtrent de handelsoorlog, de Iran deal en zo verder. Let the plot thicken!

Geef een reactie