Columns Sassen Research

Sassen Research & Consultancy is in 2011 opgericht om particulieren, bedrijven en overheden te voorzien van research en consulting die buiten de bekende kaders vallen. Alexander Sassen van Elsloo verhaalt niet alleen over (ver)koopwaardige aandelen, maar ook over economie, lange termijn trends en thema’s die beleggers doen peinzen. Denk daarbij aan Peak Oil, defensie, water, alternatieve energie, vergrijzing, klimaat, voedsel, vervuiling, politiek, regulering, etc.. Dit alles zonder blad voor de mond en zeker niet conventioneel.