MarktUpdate

Niet zoals gebruikelijk op vrijdagochtend, maar vanwege verplichtingen op vrijdag nu eens op donderdagmiddag: de analyse van Dax, Dow, Nasdaq en Bund.

Dax future dagchart

In de vlog van gisteren ging ik er nog uitgebreid op in (https://www.cyclustrader.nl/trading-vlog-marktanalyse-5-september-2018/): de reden waarom ik in eerste instantie een milde correctie tot de mid cycle low van de dagcyclus verwachtte en wanneer je zag dat de markt veel meer bearish was dan aanvankelijk aangenomen. In de dagchart is een mid cycle low, dus een tussentijdse opleving in de cyclus niet eens te herkennen. De koers daalt vanaf de top in één vloeiende beweging tot onder de belangrijke koersbodems rond 12100.

In principe ontstaat door deze daling nu ruimte naar de volgende steun of iets onder 11800. Als we de telling van de huidige dagcyclus even checken dan tellen we thans de 16e bar. Dat betekent dat de eindfase van deze cyclus nog best enkele dagen kan aanhouden, maar we kunnen ook hier de cyclusbodem zetten en weer terug boven 12100 opveren. Met andere woorden, we zitten in de zone waar de bodem gezet kan worden, gemeten vanuit gemiddelde waarden. Mijn voorkeurscenario ligt bij een test van de steun rond 11800 met intraday dus weerstand rond 12100. Maar goed, dat is de facto enkel van interesse voor traders die vrij kort op de bal kunnen spelen, omdat swingtraders zo ver onder de MA banden nu geen goede risico winstverhoudingen meer vinden voor een nieuwe trade.

Dax future weekchart

In de weekchart zien we dat het patroon van contractie van volatiliteit beëindigd lijkt te zijn en dat de koers richting kiest voor een neerwaartse uitbraak. Dit maakt de steun rond 11700-11800 zo belangrijk. We hebben immers een in potentie grotere beweging voor de boeg en onder de lows van maart 2018 en augustus vorig jaar ligt er neerwaartse ruimte voor de Dax tot 11350 en 10720.

Dax future 2-daagse chart

Wat is nu het scenario voor de komende weken? Welnu, laten we daarvoor nog naar de 2-daagse chart kijken. We zien hier dat de recente cyclus in de achtste bar zit. Ergo, dicht bij de mid cycle low, dus de cyclusbodem op dagbasis. Aangezien echter de cyclusbodem al is gebroken, is de kans zeer groot dat de top van deze cyclus er staat en de tweede helft van de cyclus ook bearish is. Dat betekent dat de volgende dagcyclus per saldo waarschijnlijk een snelle top zal zetten (tussen bar drie en acht) en dat de resterende tijd van de cyclus dan bearish verloopt). Het lijkt er dus op dat interessante short kansen in de komende dagcyclus liggen, waarbij de genoemde koersdoelen dan gehaald kunnen worden.

Dow future dagchart

De dagchart van de Dow ziet er een stuk vriendelijker uit dan die van de Dax. Hier ligt de ‘all time high’ binnen handbereik en noteren we een opwaartse trend. De zwarte pijl markeert de mogelijke dagcyclusbodem die dus mogelijk nu gezet wordt. Opvallend is dat de Dow gisteren en eergisteren intraday duidelijk opveerde vanaf de stippellijn. Dit niveau is afkomstig van de top van eind februari en werd recent nog als kortstondige weerstand getest (medio augustus) waarna de markt uitbrak. Voor zover deze doorbroken weerstand dan inderdaad netjes als nieuwe steun fungeert mogen we ervan uitgaan dat de Dow binnen de komende dagcyclus de top van eind januari zal testen. Deze cyclus zal dus ook interessant worden, want stel dat de test faalt of dat de koers niet of amper in staat is om de vorige cyclustop te breken dan getuigt dit van zwakte en ligt wellicht ook hier een grotere correctie voor de hand.

Nasdaq future dagchart

De vorige keer dat ik de dagchart van de Nasdaq future liet zien (blog van 24 augustus) wees ik op de contractie van de volatiliteit binnen de opwaartse trend met het scenario van een opwaartse uitbraak die een eind kon doorzetten. Dit is de chart van vandaag, waar we deze periode zien middels de twee zwarte stippellijnen. De koers brak daarna netjes uit en steeg 300 punten.

Opvallend in deze chart is dat de gehele opwaartse trend (vanaf de lows in februari en begin april) feitelijk ook gemarkeerd kan worden als een periode van dalende volatiliteit. Ik ben absoluut geen voorstander van schuine lijnen, zeker niet als deze als steun of weerstand moeten fungeren. Geef tien traders dezelfde chart en je ziet tien verschillende schuine lijnen terug. Een schuine lijn als algemene markering van een periode van contractie echter is niet hetzelfde en opvallend is dat deze twee lijnen netjes op herhaalde plaatsen door de markt wordt bevestigd. Nogmaals, ik gebruik het niet als steun of weerstand, maar zie het als een soort algemene barometer. Zo lang de bewegingen binnen deze bandbreedte blijven is het ‘business as usual’, maar stel dat we nu onder de opwaartse lijn breken, dan zou je kunnen stellen dat de trend significant aan momentum verlies en we aan een grotere correctie beginnen. Ik kwam deze chart ook al herhaaldelijk op internet tegen met de opmerking dat het een in potentie bearish patroon is, maar dat laat ik graag aan de markt over. Ook hier zal de volgende dagcyclus interessant worden, want mogelijk zien we hier een ‘failure’ om nieuwe highs te zetten en dat kan als voorbode dienen van een grotere correctie.

Bund future 2-daagse chart

Tenslotte nog de analyse van de Bund future (let op: december contract). Ik heb hier de relevante cyclusbodems gemarkeerd met een groene pijl. We zien dat de meest recente cyclus thans de 13e bar telt. We zitten dus in de tweede helft van de cyclus en het lijkt er sterk op dat de cyclustop al gezet is, tenzij de koers nu boven de vorige top uit weet te breken. Dat betekent dat de recente dagcyclus dus meest waarschijnlijk bearish kenmerken vertoont met een snelle top tussen bar drie en acht.

Bund future dagchart

In de dagchart zien we deze zwakte dal deels terug. Vanuit de ‘zone of trouble’ daalde de koers en zette zes dagen terug de cyclusbodem neer (dus de mid cycle low van de 2-daagse cyclus). Het begin van de nieuwe cyclus, doorgaans het meest bullish, bleek te bestaan uit twee positieve koersbars en de daling daarna kwam al akelig dicht bij het begin van de dagcyclus. Ik geloof dus dat deze cyclus bearish zal verlopen en vind een short positie interessant met stop boven 161 en koersdoel rond 158.50.

Markttechnische steun en weerstanden

Dax future (sept contract): eerste steun 11700, tweede steun 10720, eerste weerstand 12100, tweede weerstand 12600;

Bund future (december contract): eerste steun 159.60, tweede steun 158.50, eerste weerstand 160.80, tweede weerstand 161.30;

Geef een reactie