Blik van de Nik: December 2017

De laatste Blik van de Nik voor het handelsjaar 2017. En ook deze Blik, net als de voorafgaande 11 edities van dit jaar, start met de opmerking: Een Trend is een Trend! Ondanks het gegeven dat de maand November in het teken stond van consolidatie voor de AEX is de opwaartse trendmatige beweging, welke in de eerste maanden van 2016 van start is gegaan, ook in de achterliggende weken geen enkel moment in gevaar geweest. Een enkele blik op bijgeleverde onderstaande grafiek maakt dit in een oogopslag duidelijk.

AEX-WeekGrafiek

Zoals gezegd, de achterliggende maand stond in het teken van consolidatie voor de AEX. Het laagste punt van de achtereenvolgende laatste drie handelsweken ligt steeds vrij redelijk in de buurt van de eerste gemiddelde lijn. De theorie stelt dat deze lijn als een soort natuurlijk vangnet fungeert. Op deze plek is deze lijn dan ook vaak omschreven als opstuwend juk. Een taak welke zij ook nu weer met succes uitvoert.

De adempauze in de koersontwikkeling heeft ook haar weerslag gehad op de ontwikkeling van de RSI. Allereerst wat algemene opmerkingen over de status van deze indicator. In de bijgeleverde grafiek valt op dat de RSI al jarenlang geen enkele keer onder de OS-lijn is geweest. Daarentegen zijn wel enkele momenten aan te wijzen waarin de indicator netjes boven de OB-lijn is geklommen. Dit gegeven is een belangrijke constatering voor het bepalen van de onderliggende trend vanuit de Range Rule Theorie voor deze indicator. Een tweede opmerking luidt dat sinds de start van het ingetekende opwaartse trendkanaal in het koersverloop van de graadmeter de RSI ook een patroon van hogere toppen en hogere bodems laat zien. De ingetekende diagonaal stijgende trendlijn ondersteunt dit gegeven visueel. Deze opmerking brengt ons bij de slotconclusie over de RSI. Het dralen en draaien van de index in November heeft de indicator laten afkoelen tot exact de steunlijn welke de ontwikkeling sinds de start van de opwaartse beweging begin 2016 begeleidt. Zie groene pijl. Samenvattend kan dus worden opgemerkt dat zowel de trend in de AEX als de trend in de RSI volledig intact zijn.

In de vorige editie van Blik van de Nik is gewezen op de Positieve Reversal in de RSI. Deze staat onveranderd ingetekend en is nog steeds van kracht. De berekening is vorige maand uitgevoerd zodat in deze Blik volstaan kan worden met het herhalen van de uitkomst: AEX 590. Net als vorige maand echter ook nu weer de explicite opmerking dat hier niet staat dat December in het teken moet staan van een ongekende rally naar dit berekende ijkpunt. Nee, in de voorgaande alinea’s staat dat de onderliggende trend, welke overduidelijk stijgend is, nog steeds van kracht is. De theorie stelt dat in dit soort bewegingen de focus dient te liggen op de steunen. Zolang de trend immers intact is, zullen weerstanden vroeg of laat overwonnen worden. Ook voor het duiden van de eerste belangrijke steunzone kan worden teruggegrepen naar de vorige editie van Blik.

De vaste lezer van DailyDosis AEX, welke dagelijkse publicatie uiteraard volledig complementair is met deze rubriek, is bekend met Betonnen Jantje, oftewel de voormalige zware weerstand rond 530. Op basis van de theorie dat oude weerstand zich gaat gedragen als nieuwe steun nadat zij is overwonnen, staat op 530 een horizontale trendlijn ingetekend in de grafiek. De oplettende lezer heeft reeds opgemerkt dat ook de eerste gemiddelde lijn, waarnaar hierboven reeds is verwezen, zich momenteel in de buurt van de zone 530 bevindt. Slaan de beren gedurende de feestmaand echter toch toe en drukken zij de AEX onder deze eerste steunpilaar dan mag op basis van de combinatie tweede gemiddelde lijn en steunlijn van het trendkanaal rond 518 een tweede vangnet worden verwacht. Let wel, het ligt in de lijn der verwachting dat de graadmeter ook in de aftelweken richting 2018 niet onder de piketpaal 530 zakt.

Tussen de huidige koers en het ijkpunt 590 liggen uiteraard nog wat voetklemmen en angels. De eerste bevindt zich rond 546/547. Boven deze zone kan de AEX zich richten op 561. Belangrijk in de vervolgbeweging van de AEX is de verdere ontwikkeling van de RSI. Nu deze laatste bij de start van December op haar steunlijn staat, zal zij met de vervolgbeweging van de AEX in de komende weken opnieuw tot boven de OB-lijn moeten reiken om de onderliggende trend wederom te bevestigen. Want zoals altijd geldt ook nu dat Trend en Richting vele malen belangrijker zijn dan koersdoel en ijkpunt. En omdat het inmiddels traditie is ook deze maand de afsluiting: Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat Trend en Richting onveranderd noordwaarts zijn.

Geef een reactie