Britse Driehoek EUR/GBP/USD

Great Britain voert nogal de boventoon de laatste tijd. Hoe zit het met de waarde van GBP in relatie tot EUR en USD?

Koersen in Valutaland zijn relatieve begrippen. Dat hebben we ook gesteld in de “Japanse Driehoek USD/JPY/EUR” en vandaag doen we een vergelijkbare exercitie maar dan in relatie tot wat er met GBP aan de hand is. Dit natuurlijk naar aanleiding van de Brexit perikelen waar we de laatste tijd zowat dagelijks mee geconfronteerd worden. Het zou slecht zijn voor het VK en ook niet goed voor Europa en de rest van de wereld en met name op het gebied van handel en economie. Dat is de ondertoon van alles wat de media ons brengt. Dat brengt ons direct bij de vraag wat er met de Britse trots gebeurt, de munt die nooit een Euro was of zou worden, genaamd GBP. Hoe zit het daarmee?

EUR/GBP

Sinds dit onderwerp groots uitgemeten wordt is er een kentering ontstaan in de waardestijging van de Euro in relatie tot GBP. De stijging zoals die vanaf 2015 te zien was is in de afgelopen 2 jaar verworden tot een stabielere verhouding. Een meer zijwaarts verloop dat als bovenzijde van de range de waardes van ongeveer een jaar of tien geleden aanhield, zoals te zien op deze lange termijn grafiek. De zone 0,93 – 0,91 was de rek die er maximaal in heeft gezeten in die laatste periode. Het ziet er naar uit dat in het licht van de ontwikkelingen van de afgelopen tijd ook daar een einde aan is gekomen. De koersen hebben een richting gekozen die er op wijst dat GBP sterker wordt en EUR verzwakt. Dat blijkt onder meer uit de koersen die nu dieper zijn gezakt dan in 2 jaar gezien is. De RSI bevestigt deze verandering van gedrag door beleggers want de fase zoals hij gold in aanloop naar de weerstand, aangegeven in het blauwe blok in de RSI, is nu anders. De bull market range gekenmerkt door regelmatige OB noteringen en nooit een OS meting er tussenin is de loop van 2018 verlaten. We hebben te maken gehad met een neutralisatie van de positieve ondertoon waarbij nu de dreiging van een verdere verzwakking in focus is gekomen. We zoomen in in het oranje blok voor meer detail en de ontwikkelingen ten aanzien van het middellange termijn beeld.

EUR/GBP Weekly

Dan valt direct op dat de koersen de range die geheel 2018 heeft gegolden verlaten is aan de onderzijde. GBP is dus sterker aan het worden en gezien het trendmatige verloop als ook de succesvolle test van de oude steun die nu weerstand opwerpt bij 0,8650, mag er verwacht worden dat het momentum dat zich heeft ontwikkelt nog niet klaar is. Sterker, het is nog maar net begonnen en deze versterking van GBP kan daarmee makkelijk nog verder reiken tot aan de eerste steun bij 0,83. De RSI op dit time frame geeft aan dat de koersen inmiddels in een bear market range terecht zijn gekomen want er wordt opeenvolgend OS genoteerd zonder daarbij tussendoor OB te worden. De verwachting is dus dat EUR verder verzwakt en de GBP terrein wint.

EUR/GBP Daily

Dan de andere kant van de medaille.

GBP/USD

Wellicht ten overvloede maar let op, want de notering van deze waarde uitdrukking is tegengesteld aan de vergelijking tussen EUR en GBP. “Cable” ,zoals GBP/USD heet in forex termen, houdt in dat een versterking van GBP te zien is aan de hand van een stijging van deze verhouding, dit in tegenstelling tot EUR/GBP. De teller en de noemer zijn dus op andere posities gezet, dat je het weet.

Dat gezegd hebbende, de analyse. Een heel ander beeld waarbij de koersen lange tijd ruim boven 1,43 hebben genoteerd en meestal hebben genoteerd tussen 1,50 en 1,60. Tot dat het 2016 werd en net als EUR/GBP een duidelijke verzwakking van GBP werd gerealiseerd. Die beweging kende zijn oorsprong in 2014 toen een neerwaartse trend werd gestart die later natuurlijk pas te zien was. Die waardedaling was echter niet te houden en het proces heeft koersen tot aan de 1,20 weten te drukken. De afgelopen jaren is echter een stabilisatie gestart net als in EUR/GBP. Voor meer detail in die laatste periode, wederom aangegeven met een oranje blok, zoomen we ook nu weer in op de daggrafiek van GBP/USD. Voordat we dat doen weet dat de bodem van 2018/2019 een pull-back heeft betekend op de eerder gebroken neerwaartse trend van deze waarde. Dit vormt een bevestiging van het einde van de daling op de langere termijn.

GBP/USD Weekly

Op het middellange termijn stuk van de analyse is te zien dat de 1,25 nu als steun geldt. Daarna is een trendje in het groen gestart dat koersen verder heeft begeleid bij het stijgen naar huidige niveaus. De RSI op dit time frame toont een bull market range dat gevormd is door OB te worden en tussendoor niet OS te geraken. Dat duidt op een trendmatige stijging van de waarde van GBP ten opzichte van USD. Nu is daarbij ook nog eens een bodemingspatroon zichtbaar aan het worden hetgeen gekenmerkt wordt door de wisseling van lagere toppen en lagere bodems naar hogere toppen en hogere bodems. Wanneer deze accumulatiefase aanbod tekort komt zal bereidheid komen om steeds hogere prijzen te betalen zoals dit jaar zover al aan de hand is. De verwachting is dat dit binnenkort doorgezet wordt en dat dus ook dan koersen binnenkort van boven de 1,3250 genoteerd zullen worden. Daarmee zal er ruimte ontstaan naar de volgende weerstand bij de 1,37, waarmee de versterking van GBP een verder vervolg krijgt.

GBP/USD Daily

Conclusie van dit alles is dat de gehele Brexit discussie gepaard gaat met een versterking van GBP en niet een verzwakking zoals menige media-uiting zou doen denken. Of iets slecht is of goed, is niet altijd te zien aan de koers van de valuta die daarmee gepaard gaat. Sterker, als het allemaal zo slecht zou zijn en het VK geïsoleerd zou gaan raken, dan zou er wel veel aanbod verwacht mogen worden van GBP. Het tegendeel is aan de gang blijkt zoals we hierboven hebben gezien. Als je een Brit bent ben je helemaal niet rouwig om deze koersontwikkeling lijkt mij en zo ook onze expat vrienden die hun betrekking in de city hebben.

ps. voor diegene die een afleiding van deze koersen naar EUR/USD zoeken, het effect is niet significant daar GBP versterkt tegen beide valuta’s.

Geef een reactie