Blik van de Nik: Oktober 2018

Het koersverloop van de AEX in 2018 wil per saldo niet echt vorderen. De horizontale lijnen, welke ook al in eerdere edities van Blik van de Nik stonden ingetekend, staan daarom ook deze maand weer centraal. Met deze woorden opende de vorige Blik. Inmiddels zijn weer een aantal handelsweken verstreken maar nog steeds geldt: Het wil allemaal niet zo vlotten met de AEX in 2018!

AEX-WeekGrafiek

In de vorige Blik is het huidige koersverloop opgedeeld in grofweg twee handelsblokken. De grenzen van de blokken werden gedefinieerd op achtereenvolgens 573 – 541 en 544 – 517. Tegelijkertijd werd de zone 544 – 541 neergezet als een soort van stootkussen of, zoals je wilt, een beslissingszone. De allereerste opmerking die kan worden geplaatst is dat de AEX op het moment van dit schrijven exact op een grens van dit stootkussen noteert. In september noteerde de index onder de aangehaalde zone 544 – 541 en luidde de visie dat gekeken moest worden of deze zone nu dan als weerstand zou gaan fungeren en de opmaat zou zijn voor een vervolg van de beweging vanaf juli dit jaar. Oftewel een verdere verzwakking richting 517.

Inmiddels is bekend dat de AEX in september de zone van het stootkussen heeft weten te overwinnen. De theorie stelt dat na het doorbreken van een belangrijke steun of weerstand, veelal een vacuüm ontstaat. In het onderhavige geval was hiervan echter geen sprake. Na het overwinnen van 544 is immers nimmer sprake geweest van de spreekwoordelijke uitslaande brand. Het gegeven dat de AEX op dit moment nog steeds 544 noteert is, daavan het overduidelijke bewijs. Maar stelt de theorie ook niet dat na een doorbraak een terugtest volgt? Oftewel, is de huidige ontwikkeling niet gewoon de gebruikelijke P uit het stappenplan van UPG en moet het stootkussen 544 – 541 nu gezien worden als vangnet of steun? De verwachting luidt van niet.

Om deze stelling te ondersteunen kan het volgende worden opgmerkt. Allereerst is in september uiteraard gewoon een lagere top gezet in het hierboven reeds aangehaalde patroon vanaf juli dit jaar. De plek waarop deze top is gezet is interessant omdat zij vrij nauwkeurig is geplaatst op de tweede reactielijn vanaf de voorafgaande daling. Verdere aanwijzingen zitten in de grafiek met een tijdsframe lager, oftewel de dag-grafiek. Om de huidige visie goed te kunnen toelichten wordt bij uitzondering deze grafiek deze maand ook een keer afgedrukt in Blik van de Nik.

AEX-DagGrafiek

In de dag-grafiek staan twee diagonale trendlijnen ingetekend. In de DailyDosis, welke zoals bekend een integraal onderdeel vormt van Blik van de Nik, heeft de bovenste van deze lijnen de bijnaam neklijn gekregen. De onderste diagonale lijn, welke het herstel vanaf de vorige bodem heeft ondersteund, is doorbroken. De optelsom van deze gegevens geeft aanleiding om rekening te houden met een vervolg van de beweging vanaf midden dit jaar. Andere aanwijzingen zitten in het verloop van de RSI en ondersteunen de gedachte dat verder neerwaarts gevaar verre van geweken is.

Allereerst staat in het verloop van de indicator een dalende trendlijn ingetekend, welke in de achterliggende weken op geen enkele wijze in gevaar is geweest. De ingetekende twee meest recente toppen en de omcirkelde tussenliggende bodem duiden het gegeven dat de RSI officieel in een Bear Market Range noteert. Maar over de aangehaalde toppen en tussenliggende bodem kan nog een opmerking worden geplaatst. De geaccentueerde toppen en bodem vormen de bouwstenen voor de set-up in de vorm van een Negatieve Reversal. Het rekenpunt van deze set-up komt uit rond 527 hetgeen uiteraard een aanscherping van het laagste punt van begin september impliceert.

De optelsom van de signalen uit zowel de week- als de dag-grafiek geven aanleiding om het spoor van Blik September 2018 nog even vast te houden. Anders verwoord, de verwachting luidt dat de AEX zich in de komende weken niet staande weet te houden boven de zone 544 -541 en uiteindelijk dus weer terugvalt in het onderste handelsblok zoals in de tweede alinea van deze Blik gedefinieerd. Deze visie mag geahandhaafd worden zolang de AEX niet boven 555.50 klimt. Dit niveau is gebaseerd op de tweede reactielijn van de afdaling 576 tot 533. Het overwinnen van 555.50 impliceert het definitief terugbreken in de bovenste handelszone en geeft aanleiding om af te stappen van een onderliggende negatieve toon.

Concreet: de verwachting van lagere koersen voor de AEX blijft gehandhaafd. De visie was en is dat de index in de komende weken/maanden het beeld vanaf de tweede helft van dit jaar kan voortzetten en daarmee dus lagere koersen richting 517 in het scherm kan zetten.

Nog één keertje terug naar de openingswoorden van deze Blik. Op de laatste handelsdag van 2017 noteerde de AEX 544. Bij de publicatie van deze Blik noteert de AEX 544. Inderdaad, het wil allemaal nog niet zo vlotten in 2018!

 

Geef een reactie