Blik van de Nik: November 2018

Het wil allemaal niet zo vlotten met de AEX in 2018. Deze quote vormt al enkele maanden de rode draad in Blik van de Nik. Met nog slechts twee maanden voor de boeg tot het einde van dit handelsjaar kan opnieuw gesteld worden dat de AEX onveranderd gevangen zit binnen de horizontale lijnen welke ingetekend staan in de bijgeleverde grafiek.

AEX-WeekGrafiek

Even een opfrisser van het geheugen. De horizontale bandbreedte voor de AEX in 2018 is in vorige edties van deze publicatie opgedeeld in grofweg twee bouwblokken. De grens tussen deze blokken werd gedefinieerd in de zone 541 tot 544. De eerste opmerking van deze Blik luidt dat ook in de komende weken de hiervoor aangehaalde zone een rol kan gaan spelen. Gegeven het feit dat de index in de achterliggende weken in het onderste blok heeft vertoefd, kan uit de voorgaande opmerking opgemaakt worden dat deze zone nu als eerste weerstand kan gaan dienen.

Door de zijwaartse ontwikkeling in 2018 is het stijgende verloop van beide gemiddelde lijnen inmiddels afgevlakt en zijn beide lijnen elkaar tot op slechts een haartje na genaderd. Een objectieve ondersteuning van de reeds aangehaalde rode draad door Blik dat het verloop van 2018 vooralsnog het best omschreven kan worden als zijwaarts of horizontaal. Daar de clustering van deze lijnen, welke uiteraard een dynamisch karakter hebben, vrij dicht bij de benoemde eerste weerstandzone ligt en daar bekend is dat gemiddelde lijnen vaak als steun danwel weertstand fungeren, kan ook dit element aangehaald worden als onderbouwing van de benoemde eerste weerstand.

Naast het afgeven van een eerste weerstandzone kan ook een eerste steungebied worden bepaald. Deze ligt rond 505. Ondanks het feit dat de AEX in oktober heel kort even onder dit niveau is geweest, staat de horizontale lijn op 505 onveranderd in de grafiek ingetekend. Sterker, het laagste punt van vorige maand is vanuit een technisch oogpunt juist uitermate interessant te noemen.

Zoals bekend zat de AEX, voordat zij zijwaarts ging bewegen in 2018, in een opwaartse trendmatige beweging. Wordt de gehele beweging vanaf het laagste punt in het tweede kwartaal 2016 tot een voorlopig hoogste punt in het derde kwartaal van 2018 genomen, dan valt op dat de korte uitschieter in oktober exact op de eerste, oftewel 38.2%, correctie van deze beweging tot stilstand is gekomen en is gedraaid. Een blik op de RSI leert dat deze bij de test van de onderkant van de huidige trading-range niet tot onder OS is gedoken. Wel kan een dubbel W patroon worden herkend. De cirkel in de grafiek van de indicator duidt dit gegeven. Dit patroon staat in de boeken bekend als bullish.

Al met al lijkt leidt de bovenstaande opsomming tot de gedachte dat voor de insteek van de AEX geen verandering ten opzichte van de vorige edities aangebracht behoeft te worden. Een trend is nu eenmaal een trend. Ook al is deze zijwaarts. Deze maand zal het scenario voor de index uiteraard iedere handelsdag stap voor stap verder worden uitgewerkt in de DailyDosis. Succes.

5 reacties op “Blik van de Nik: November 2018”

 1. wh.giesen says:

  De grens tussen de 2 blokken 541en 544? Kloppen deze cijfers wel?

  mvg

 2. Geert-Jan Nikken says:

  Waarde Giesen,
  Ja…de lijnen staan toch ook ingetekend op deze niveaus?
  GRS Geert-Jan

 3. wh.giesen says:

  Oke, ik dacht dat er gesproken werd over 2 handelsblokken 505/541 en 541/573 voor 2018.

  mvg

 4. Waterblok says:

  @ wh.giessen: de grens tussen het blok onder 505-541 en het blok boven 541-573 is het gebied 541 tot 544

 5. Jan says:

  een trend is een trend. Dat wordt vaak aangehaald en natuurlijk zit daar wat in.
  Maar:
  – tot wanneer loopt de trend? Traders en beleggers die weten wanneer een markt trending of trading is, worden snel miljardair
  – er is altijd de kwestie van het timeframe, over welk timeframe hebben we het inzake die trend. Dat wordt hier duidelijk aangegeven. Echter het is dus een tamelijk groot timeframe en met inachtname van wat hierboven staat, weet ik niet wat de waarde is voor daytraders en swingtraders van de constatering dat we in een zijwaartse trend zitten, die dus zomaar kan veranderen in een trending trend

Geef een reactie