Blik van de Nik: Mei 2019

De nieuwe Blik van de Nik wordt op een interessant moment geschreven. Niet alleen noteert de AEX op de hoogste koers van 2019, ze noteert ook tegen de uiterst belangrijke horizontale trendlijn 573 aan. Wordt mei de maand van de doorbraak?

AEX-WeekGrafiek

Wordt de afgedrukte grafiek, welke vanaf midden 2014 loopt, bekeken dan kan als eerste opgemerkt worden dat deze een stijgend verloop laat zien. De grafiek start links onder en noteert op dit moment rechts boven. Daarmee voldoet het koersverloop van de AEX aan de klassieke definitie van een stijgende trend. De theorie stelt dat een trend intact is totdat het tegendeel is bewezen. Deze opmerking geldt niet alleen voor het hiervoor aangehaalde langere termijn verloop, maar geldt uiteraard ook voor het wat kortere termijn koersverloop zoals deze zich tot nu toe in 2019 heeft laten zien. Als deze regel strikt wordt genomen mag aangenomen worden dat ook mei in het teken zal staan van hogere koersen. Maar zoals zo vaak is de hiervoor aangehaalde stelling slechts de helft van het huidige technische verhaal.

Allereerst is in de inleiding al opgemerkt dat de AEX inmiddels is opgeklommen tot een uiterst interessante zone. Deze zone wordt bepaald door de ingetekende twee horizontale trendlijnen boven de huidige slotstand. Deze lijnen staan getrokken op respectievelijk 573 en 577. Met name het belang van het eerste van deze twee niveaus staat al enkele dagen/weken centraal in de DailyDosis AEX. Voordeel van de huidige slotstand van de AEX is uiteraard dat deze zo dicht op de cruciale zone staat dat het vrij snel in mei duidelijk zal worden of de index ditmaal wel in staat is om deze horizontale barrière te doorbreken. Naast de aangehaalde zone spelen nog meer elementen mee. Allereerst het verloop van de RSI.

In het verloop van de indicator staat een dalende trendlijn getrokken. Het startpunt van deze lijn ligt midden 2017 zodat opgemerkt kan worden dat de lijn qua tijdsduur als significant kan worden bestempeld. Net zoals de AEX in de achterliggende periode is opgelopen naar haar horizontale weerstand, is de RSI opgelopen naar haar diagonaal dalende weerstand. Daarbij komt ook nog het gegeven dat de RSI nog een stukje is verwijderd van haar OB-lijn. Deze constatering doet vermoeden dat de eerste serieuze aanvallen op de benoemde weerstand 573 – 577 naar alle waarschijnlijkheid niet gepaard gaan met een ondersteuning vanuit de indicator.

Anders verwoord, de kans op het uitblijven van een OB-notering in de RSI op korte termijn is zeer reëel aanwezig. Er wordt een expliciete waarschuwing wordt gemaakt voor de mogelijkheid dat de AEX eventjes kort boven de aangehaalde bandbreedte stijgt om dan vervolgens snel terug te zakken vanwege het uitblijven van ondersteuning vanuit de RSI. Zie in deze ook midden 2018 toen de AEX even door 573 naar 577 tikte. In de DailyDosis zal in de komende dagen/weken verder op deze mogelijkheid in worden gegaan. Dan de gemiddelde lijnen.

In de grafiek staan de MA20 en MA50 weeks gemiddelde lijnen afgedrukt. Allereerst valt op dat de langere, oftewel MA50, lijn al sinds het midden van januari 2019 min of meer horizontaal verloopt. Om deze lijn opwaarts te laten krullen zal dus nog significant meer stijging of tijd nodig zijn. De MA20 laat al wel sinds enkele weken/maanden een opwaarts verloop zien. De huidige slotconclusie luidt echter dat kort nog steeds onder lang noteert. Om deze lijnen opwaarts te laten kruisen is ook meer tijd of stijging nodig. Wat als de stijging hapert of als het koersverloop keert?

Op 555 staat een horizontale lijn getrokken. Loopt de stijging van 2019 vast in de zone 573 – 577 dan vormt dit niveau het eerste richtpunt binnen een afkoeling van de AEX. Maar wat als de weerstand wel wordt doorbroken? Nogmaals, trend is immers trend!

AEX-MaandGrafiek

Bovenstaand is een langere grafiek van de AEX afgedrukt. In deze grafiek wordt duidelijk dat de stijgende trendmatige beweging als vanaf 2009 intact is. Op basis van de steunlijn onder de bodems vanaf 2009 is een parallellijn getrokken en geplaatst over de toppen vanaf 2015. Zo ontstaat een trendkanaal. De bovenkant van het trendkanaal noteert momenteel rond 615. Wordt een horizontale lijn getrokken op dezelfde 615 dan valt op dat rondom dit niveau in 2000 bodems zijn gezet. Oude bodems kunnen fungeren als nieuwe weerstand. Let wel, of er veel beleggers zijn die zich de bodems van een kleine twee decennia geleden herinneren mag uiteraard enigszins worden betwijfeld. Ook voor de maand-grafiek geldt het gevaar van divergentie tussen index en indicator, alleen dan uiteraard op een hoger niveau.

De eindconclusie luidt dat de AEX momenteel op een interessant niveau noteert. Vandaar dat deze Blik van de Nik ook gelijk met deze constatering is begonnen. In de komende dagen zal naar alle waarschijnlijkheid het gevecht 573 – 577 gevochten gaan worden. Uiteraard zal deze verder beschreven en bekeken worden in de DailyDosis. Weet de AEX zich te ontdoen van deze horde dan ligt er ruimte tot aan 615, waarbij opgemerkt dat hier niet staat dat de AEX dan ook in mei gelijk 615 dient op te zoeken. Hapering, aarzeling en een knik in het verloop richting 573 -577 geven aanleiding om een correctie te verwachten naar 555. In eerste instantie! Alle reden dus om in de komende dagen in te tunen op de DailyDosis.

Succes!

Eén reactie op “Blik van de Nik: Mei 2019”

  1. marco says:

    Nee, een niet beursgerelateerde bijdrage. Maar ik miste de juiste link naar dit geweldige nummer. Erg toepasselijk op de eerste maandag van de maand waarin het luchtalarm getest wordt.
    https://www.youtube.com/watch?v=r8DFDCEJ0co

Laat een reactie achter