Blik van de Nik: Januari 2019

Blik van de Nik zoals te doen gebruikelijk maar vanaf nu anders. Naast de AEX wordt een paar dagen ook de S&P 500 bekeken door Nikken. Zie hieronder hoe het een en ander er uit ziet.

Op verzoek: De eerste Blik van de Nik S&P500.

Hier gaan we.

SP-WeekGrafiek

Het verhaal

Het verhaal van de S&P500 is al sinds het laatste kwartaal van 2018 het verhaal van de doorbroken trendlijn welke de stijgende beweging vanaf begin 2016 ondersteunde. Na de breuk heeft netjes een terugtest op deze voormalige steunlijn plaatsgevonden waarbij deze nu als weerstand is gaan fungeren. Daarna ging het hard en snel. Neerwaarts wel te verstaan. Klassiek gevalletje dus van de stelregel uit de Dikke Nikken. De eerste constatering luidt dat het patroon van achtereenvolgende lagere bodems en toppen sinds de hoogste koers van 2018 nog steeds duidelijk zichtbaar is in de hierboven afgedrukte grafiek. Over het hiervoor aangehaalde patroon staat een fibo-grid ingetekend. Want zoals bekend gaan bewegingen altijd in golven.

Fibo

De reden waarom naar een fibo-grid gegrepen wordt, komt voort uit de gedachte dat de opmars van de laatste weken gezien moet worden als de gebruikelijke zoektocht naar een volgende lagere top. Nogmaals, bewegingen gaan in golven en een neerwaartse beweging bestaat uit achtereenvolgende lagere toppen en bodems. Eind vorig jaar is netjes een lagere bodem gezet zodat de eerste weken van 2019 vooralsnog in het teken staan van een reactieve beweging. Het grid kan helpen voor het bepalen waar in de grafiek de volgende lagere top mogelijk wordt gezet.

De eerste reactielijn is overwonnen, zodat nog twee lijnen overblijven. De bijbehorende niveaus liggen op respectievelijk 2645 en 2715. Met name dit laatste niveau is momenteel interessant. Over de eerste twee toppen sinds het laatste kwartaal van vorig jaar staat immers een dalende trendlijn getekend. Deze lijn noteert momenteel net iets onder het benoemde tweede niveau, zodat op basis van twee technieken een clustering van weerstand kan worden verwacht.

Bull wordt Bear

Wordt een blik op de RSI geworden dan blijkt dat in de dalende trendmatige beweging van de achterliggende maanden de indicator haar Bull Market Range heeft ingewisseld voor een Bear Market Range. Daarnaast kan opgemerkt worden dat de MA20 en MA50 een neerwaartse cross laten aftekenen. Zie cirkel. Deze gegevens zijn een ondersteuning voor de gedachte dat momenteel slechts sprake is van herstel en dat dus sprake is van de hierboven reeds aangehaalde zoektocht.

Niets positiefs?

Is er dan niets positiefs te melden? Ooh ja zeker wel. Allereerst even twee opmerking over het laagste punt van eind vorig jaar. De grafiek leert dat dit punt vrij nauwkeurig op de MA200 is gezet. Zoals bekend wil deze lijn vaak als steunpunt/vangnet fungeren. Tot nu toe laat de MA200 inderdaad deze eigenschap zien. Hiervoor is de trend sinds begin 2016 al aangehaald. Deze is dan wel doorbroken, maar interessant is in deze het gegeven dat het laagste punt van vorig jaar vrij netjes is gezet op 50 procent van de voorafgaande stijging 2016 tot 2018. En tot slot de RSI. Weliswaar is sprake van een Bear Market Range, maar een eerste OS notering is nog niet gezet. Reden dus voor vingers aan de knop.

Trend

Al met al luidt de strekking van de eerste Blik van de Nik S&P500 dat het huidige beeld aanleiding geeft om rekening te houden dat de beweging sinds het laatste kwartaal 2018 onveranderd van kracht is. Deze beweging is een beweging van dalen. Herstel valt dus vooralsnog in de categorie reactie. Bij een neerwaartse draai mag worden aangenomen dat het laagste punt van eind 2018 scherper gezet gaat worden. De eerst volgende zone kan dan gezet worden op de derde, en tevens laatste, fibo-reactielijn van de stijging 2016 – 2018. Daarover meer als duidelijk sprake is van een volgende lagere top.

Uiteraard geldt ook voor Blik van de Nik S&P500 dat deze dagelijks verder wordt uitgewerkt in de DailyDosis op TradeIdee. Succes!

Lees verder over S&P500Lees minder

Ook in 2019 Blik van de Nik, de AEX versie

De eerste Blik voor 2019. Het doet mij deugd om te kunnen stellen dat deze editie vrij netjes kan voortborduren op de laatste versie uit 2018. We gaan van start!

AEX-WeekGrafiek

Trend intact…

In de bovenstaande grafiek staat onveranderd het dalende trendkanaal ingetekend waarbinnen de AEX gevangen zit sinds het midden van het vorige handelsjaar. Zoals bekend kent de Dikke Nikken een krachtige stelregel, te weten regel 01. De eerste constatering luidt dus dat de neerwaartse beweging van de achterliggende maanden ook bij de start van 2019 nog steeds intact is. Toch mogen wel even wat kanttekeningen worden geplaatst.

…maar kanttekeningen

Allereerst geldt natuurlijk dat een trend uit achtereenvolgende toppen en bodems bestaat. Een beweging gaat nu immers zelden tot nooit in een rechte lijn. In de achterliggende weken heeft de index een nieuwe lagere bodem gezet zodat de vraag naar boven komt of de AEX zich in januari kan opmaken voor een zoektocht naar een volgende lagere top. Een aantal aanknopingspunten kunnen worden aangehaald op basis waarvan geconcludeerd mag worden dat deze mogelijkheid zeker niet gelijk tot onrealistisch hoeft te worden bestempeld. Een blik op de grafiek leert dat de AEX momenteel tegen de onderkant van het aangehaalde kanaal noteert en in de beweging van de AEX is de indicator nog niet onder haar OS lijn gedaald. Wat betreft de ontwikkeling van de RSI moet wel even teruggegrepen worden naar de December 2018-editie van Blik.

Vorige maand is aangegeven dat opgelet moest worden of tussen index en indicator mogelijk positieve divergentie zou kunnen ontstaan. Daar zowel de AEX als de RSI een lagere bodem hebben gezet, is deze mogelijkheid komen te vervallen. Naast de onderkant trendkanaal en niet OS van de RSI kan nog een element worden aangehaald. Het laagste punt van 2018 ligt vrij nauwkeurig op de tweede reactie-lijn van de voorafgaande stijging van 2016 tot de hoogste koers van vorig jaar. De theorie stelt dat deze niveaus de neiging hebben om als steunpunt of zelfs springplank te fungeren. Zoals gezegd, de optelsom van deze elementen geeft aanleiding om een herstel zeker niet uit te sluiten.

Herstel

Zeer bewust is in de vorige zin gesproken over herstel. Het behoeft geen toelichting dat hogere koersen in het huidige beeld slechts bestempeld mogen worden als reactief. Het trendkanaal is immers dalend, de AEX noteert onder haar 200MA en de gemiddelde lijnen laten een duidelijk negatieve cross zien. Dat betekent dat de weg omhoog naar alle waarschijnlijkheid moeizaam, zwaar en vol obstakels zal liggen. Wat zijn mogelijk eerste richtpunten binnen een beweging van herstel?

De 200MA is reeds aangehaald. Deze noteert momenteel rond 495. Let wel, deze lijn heeft uiteraard een dynamisch karakter. Toch komt ook uit een andere techniek het niveau 495 weer naar voren. De laatste daling van bovenkant trendkanaal naar onderkant trendkanaal was van 530 naar 472. Neem de eerste fibo-reactielijn, oftewel 38.2%, van deze beweging en ook 495 verschijnt.

Naast het dalende kanaal staan ook nog de horizontale lijnen uit 2018 ingetekend. Deze lijnen vormden tot aan de laatste editie een centrale rol in de Bliks van het vorige handelsjaar. Binnen de theorie wordt vaak gesproken over het driestappenplan van UPG. Deze opmerking brengt het verhaal naar de onderste horizontale lijn rond 505. Oude steun als nieuwe weerstand.

Richtpunten

Met het benoemen van de niveaus op respectievelijk 495 en 505 lijken de richtpunten voor de komende periode gegeven. De eerste Blik van 2019 kent dus een licht positieve ondertoon. Let wel, de oplettende lezer heeft begrepen dat het slechts om een reactieve opleving gaat. Het spreekwoordelijke tijdelijk tegen de hoofdrichting in zwemmen. Of, zoals dat in jargon heet, de zoektocht naar een volgende lagere top. Het neergelegde scenario blijft gelden zolang de AEX niet door de steunlijn van het dalende trendkanaal zakt. Onder deze lijn ligt de weg open voor het opzoeken van de derde reactielijn over de stijging 2016 tot 2018.

Zoals altijd zal de visie verder worden uitgewerkt in de DailyDosis op TradeIdee.

Lees verder over AEXLees minder

Geef een reactie