Blik van de Nik: December 2018

Het wil allemaal niet zo vlotten met de AEX. De vaste lezer van Blik van de Nik kan deze quote inmiddels wel dromen. Al maanden achtereen vormt zij namelijk de rode draad door Blik en met nog slechts één handelsmaand te gaan in dit kalenderjaar geeft de AEX nog geen enkele aanleiding om van deze slogan af te stappen.

AEX-WeekGrafiek

De horizontale lijnen, inclusief het middenblok 541-544, staan nog steeds ingetekend in de bijgesloten grafiek. Wordt teruggekeken op november dan kan niet alleen de opmerking worden gemaakt dat de AEX netjes in het onderste handelsblok is gebleven maar kan ook worden geconcludeerd dat begin- en eindstand van de maand nagenoeg aan elkaar gelijk waren. De ultieme invulling van de in de laatste Blik neergelegde visie dat het koersverloop een horizontaal karakter kent. Naast de reeds aangehaalde horizontale lijnen zijn deze maand voor de eerste keer ook twee diagonale trenlijnen aangebracht. Deze lijnen zijn, zoals valt af te lezen, dalend.

Binnen het grotere beeld van 2018, waarin de AEX gevangen zit in een brede horizontale bandbreedte 573 – 505, fluctueert de index sinds augustus van dit jaar binnen een dalend trendkanaal. Door het aangehaalde getreuzel in november is de AEX niet echt losgekomen van de onderkant van de brede zijwaartse bandbreedte, maar vele malen belangrijker is de constatering dat het dalende trendkanaal onveranderd intact is. Een voortzetting van de beweging binnen dit trendkanaal impliceert dat de druk op de onderkant van 2018, oftewel de zone rond 505, in de laatste weken van 2018 kan gaan toenemen.

Een objectieve ondersteuning voor deze gedachte vloeit voort uit de recente ontwikkeling van de gemiddelde lijnen. In de vorige editie van Blik kon worden opgemerkt dat de lijnen inmiddels afgevlakt waren tot een horizontaal verloop en elkaar waren gendaderd. In deze editie kan worden aangehaald dat inmiddels een negatieve cross heeft plaatsgevonden. Oftewel, kort 20MA noteert sinds enkele weken onder lang 50MA. Zie cirkel. Dit impliceert dat serieus rekening moet worden gehouden met een scenario dat de laagste koers voor 2018 nog niet in het scherm heeft gestaan.

De onderkant van het trendkanaal noteert momenteel rond 480. Let op, daar sprake is van een dalende trendlijn zal dit niveau simpel en alleen door het verstrijken van de tijd verder zakken. Vanuit een andere techniek is de benoemde zone echter ook interessant. In de vorige editie is verwezen naar de eerste fibo-reactielijn van de voorafgaande stijging van laagste punt tweede kwartaal 2016 tot hoogste punt derde kwartaal 2018. De laagste koers van 2018 valt nagenoeg samen met deze eerste reactielijn. De neergelegde gedachte dat deze laagste koers aangescherpt kan gaan worden impliceert dat de aandacht in de komende weken uit mag gaan naar de tweede reactielijn. Deze noteert op 478.

In de verdere ontwikkeling van de AEX dient ook de blik gericht te zijn op de verdere ontwikkeling van de RSI. In december dient namelijk serieus bekeken te worden of naast de reeds gerealiseerde W-formatie in de indicator nu geen positieve divergentie gaat ontstaan tussen AEX en indicator.

Nu stelt de eerste stelregel uit de Dikke Nikken dat een trend intact is totdat het tegendeel is bewezen. Deze stelregel is uiteraard niet alleen van toepassing op de ingetekende dalende trend, maar ook op de ingetekende horizontale of zijwaartse trend. De maand december wordt dus interessant. Twee trendmatige bewegingen, lang zijwaarts versus kort dalend, gaan met elkaar in gevecht. Op basis van bovenstaande moet serieus rekening worden gehouden dat de korte trend dit gevecht gaat winnen.

Heel concreet: zolang de AEX zich niet weet te ontdoen van de dalende trendlijn over de toppen sinds augustus van dit jaar zijn stijgingen de reactieve beweging en dalingen de actieve beweging. Uiteraard geldt ook nu weer dat de verdere uitwerking van de AEX iedere dag op TradeIdee valt te lezen in de complementaire DailyDosis.

Eén reactie op “Blik van de Nik: December 2018”

  1. Jos says:

    Bedankt GJ voor deze mooie analyse, zelf ben ik nog wat pessimistischer en denk ik dat we richting de 450/60 kunnen over enkele weken of de opgaande trendlijn van de bullmarkt 2009 is daar te vinden.

Geef een reactie