Als hier je HERTZ niet sneller van gaat kloppen…

De HERTZ volatiliteit…. geeft prima optie-mogelijkheid !

De aandelenbelegger in het aandeel HTZ op de Amerikaanse beurs heeft weinig plezier beleefd aan het rendement op deze aandelen in de laatste jaren.

In april 2017 namen we doelbewust een positie in op HTZ, vanwege de hoge volatiliteit en de optie-mogelijkheid. Het aandeel stond toen op $ 15.95 met een EurUsd op $1.066. Vandaag staat HTZ op een koers van $17.53 met een EurUsd op $ 1.124. Het resultaat in aandelen is +9,9% in USD en +4,2% in EUR, aangezien HTZ geen dividenden heeft uitbetaald (ooit). Geen aansprekend rendement in 25 maanden tijd.

Met gebruik van het schrijven van opties (zowel calls als puts) ontvangen we optiepremies. Gaat het slecht met de koers van HTZ, dan lopen we het risico om aandelen te moeten (bij)kopen, gaat het goed met het aandeel, dan kan het zijn dat de aandelen die we in portefeuille hebben, worden opgevraagd. Let wel… de koers kan maar één kant risico opleveren, hetzij de put, hetzij de call.

De uitgangssituatie, het oogmerk zo u wilt, is om te allen tijde uit de handen te blijven van de PUT-, respectievelijk CALL-houders. Dit vergt een zeer actieve opstelling van uw vermogensbeheerder/beleggingsadviseur, want op menig moment  is er in de afgelopen 25 maanden een koers geweest boven ons call-niveau, maar ook onder ons put-niveau.

Niet dat er bij de eerste beweging boven- of onder ons niveau acuut actie noodzakelijk is, want de prijs van een optie (inclusief tijds- en verwachtingswaarde) zal zelden acuut een aanzegging om te moeten kopen (via geschreven put opties) of om te moeten leveren (via geschreven call opties) genereren. Dit is duidelijk te maken via een getalsvoorbeeld;

Een geschreven put $15 HTZ kent bijvoorbeeld een dagkoers van $ 1.50.

Het aandeel staat op dat moment op bijvoorbeeld $14.50 dus in gevarenzone, want het put-niveau ligt hoger dan de prijs van het aandeel. Als de put-houder besluit om te gaan UITOEFENEN, dan krijgt hij $15 voor zijn aandelen (die wij via de put moeten betalen), hetgeen +$0.50 boven de dagkoers is in ons voorbeeld. De optie is dan uitgeoefend en vervalt. Dus ook de $1.50 die de koers van de optie nog had kunnen opleveren. Het was daarom beter geweest om de optie te verkopen (+$1.50) en de aandelen op de beurs te verkopen (+$14.50) dan had de put-houder dus geen $15 maar $16 ontvangen. Het verschil tussen de werkelijke intrinsieke waarde van de optie en de beurskoers van de optie noemen we de tijds- en verwachtingswaarde.

Wat leverde de HERTZ optiestrategie dan op ?

Eerlijkheid gebied te zeggen dat er in 25 maanden bijna net zoveel optietransacties hebben plaatsgevonden, dus deze strategie is niet voor de stil-zitters onder ons. In juli 2017 dreigde de put aangezegd te worden, dus doorgerold naar later tijdstip en lagere uitoefeningsprijs. In september 2017 dreigde de call te worden uitgeoefend, dus doorgerold naar later tijdstip en hogere uitoefeningsprijs.

Dit is ook in 2018 twee keer gebeurd (hoezo volatiel aandeel), maar de balans van alle transacties is een keurige +55,4% resultaat, na transactiekosten (met dank aan Binck Professional Services voor de schappelijke tarieven).

Strategie

In een grafiekje gevat zien we bijvoorbeeld hoe een geschreven put van $14.50 en een geschreven call van $20.50 kan leiden tot een slotresultaat.

Hierbij zien we dat de maximale winst in de voorbeeldcombinatie wordt bereikt, wanneer het aandeel, op de einddatum van de optie, zich tussen het niveau van $14.50 en $20.50 bevind. Immers, we hoeven dan niets door te rollen of af te kopen, want beide geschreven posities lijken op $.0.00 te eindigen en we kunnen op de maandag na de expiratie wederom beide posities op een nieuwe expiratie gaan verkopen (= premie ontvangen).

Let wel, deze ideaal-situatie komt niet vaak voor, meestal ontvang je betere premies door ze vlak voor de optie-expiratie al door te rollen (en dus een klein beetje van de eerder ontvangen premie terug te betalen bij afkoop, om een hogere premie te kunnen ontvangen in een verder weg gelegen optieserie).

Waarom HERTZ ?

Het aandeel zit met een vloot aan tweedehands auto’s niet in een gunstige hoek qua winstontwikkeling. Winst en verlies wisselen elkaar af en groei is mondjesmaat. Wat wel positief is, is de marktpositie (mondiale aanwezigheid), de enorme kortingen die bedongen kunnen worden bij de aankoop van nieuwe auto’s en de flinke cashflow die de autoverhuur-business oplevert. De analisten zijn verdeeld en komen gezamenlijk niet verder dan een HOLD advies met een target van $22.75 (Mei 2019).

Maar er is ook een suiker-oompje bij Hertz. De miljardair Carl Icahn heeft ongeveer één derde van Hertz in handen. Dat hij vrij recent  4 a 5% heeft verkocht, werd breed uitgemeten in de pers, maar z’n belang is met 34% nog steeds enorm. In zijn enorme fortuin zitten vele belangen in de toeleveringsbedrijven aan de auto-industrie, ziedaar het belang om actief in Hertz te blijven. Uiteraard is dit voordeel ook een mogelijk nadeel, want wanneer hij verder zou afbouwen kan dit worden opgevat als een slecht teken door overige marktpartijen.

Terug naar de grafiek van pagina 1. Ondanks de uitdagende economie voor tweedehands auto’s, de vergroening van het wagenpark, de afschrijvingen van vervuilende auto’s en de concurrentie op de autoverhuurmarkt (o.a. Uber), zien we in de grafiek een min-of-meer zijwaartse koersbeweging. We zagen dat ook aan het magere resultaat voor de pure aandelenbeleggers (+9,9% in 2 jaar). Maar door de volatiliteit van dit aandeel, was er voor de optie-schrijvers wel degelijk een goed belegde boterham te verdienen (+55,4% in 2 jaar).

Ga hier niet zelf mee aan de slag, tenzij je veel ervaring hebt !

Een absolute doodzonde zou het schrijven van call-opties zijn, zonder de aandelen er onder te bezitten. Mocht Hertz ooit eens worden overgenomen, dan is het vervelend (at least) wanneer je de aandelen via een geschreven call moet leveren op bijvoorbeeld $22.50 terwijl de dagkoers $50 doet.

Daarenboven is het inschatten wanneer een positie moet worden doorgerold een precies klusje, waar je soms dagelijks mee bezig kunt zijn. Gelukkig zijn er (nog) marktpartijen in Nederland te vinden die u hierin willen bijstaan.

Hertz-liche   Grüßen !

Gijs van Doorn, namens eerlijkvermogensbeheer.nl.

Rendementen uit het verleden geven geen enkele garantie richting de toekomst. Raadpleeg uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder of  de behandelde positie voor uw portefeuille geschikt is. Er is gebruik gemaakt van door ons betrouwbaar geachte informatiebronnen, evenwel wordt er geen enkele aansprakelijkheid geboden, noch door ons aanvaard. Beleggen betekent kans op winst, maar ook risico op verlies.

Geef een antwoord