AEX: Wild Wild West

Aan beweging geen gebrek. Waarvan Akte! Dat er een reactie zou komen op de daling was bekend. Maar dat de tegenzet deze omvang zou aannemen was niet ingecalculeerd. De AEX schiet momenteel alle kanten op. Het eind resultaat in de week-grafiek is Reversal-Bar. New Cards Please.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

De AEX heeft afgelopen vrijdag een aantal obstakels weten te doorbreken. De desbetreffende lijnen staan onveranderd ingetekend. Dezelfde lijnen kunnen nu aangehaald worden als eerste steunpunten onder de huidige ontwikkeling. Zoals bekend liggen de lijnen op respectievelijk 415 en 411. De oude top van 13 januari rond 426 vormt nu het eerst volgende obstakel. De aandacht dient vandaag echter meer naar de daggrafiek uit te gaan.

In de dag-grafiek staat de lijn ingetekend onder de bodems van de laatste maanden van 2015. Daarnaast loopt de korte gemiddelde lijn mee, een horizontale lijn en een dalende lijn over de toppen van december. De combinatie van deze lijnen duidt erop dat bij de start van deze week de AEX hoogstwaarschijnlijk moeite gaat krijgen met de zone 423 tot 426.

Vorige week is beschreven dat de zone 415 niet zonder slag of stoot overwonnen zou worden. Een blik op de huidige slotstand leert dat deze opmerking niet terecht was. Dat neemt niet weg dat het zeer waarschijnlijk is dat het niveau 415 deze week nog een keer voorbijkomt.  Deze visie is gebaseerd op de hierboven aangehaalde clustering van weerstand. Wordt vervolgd!

Vanavond de TradeIdee-WeekChat. Doet u mee?

TradeIdee

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3