AEX: Obstructie

De AEX is doorgeschoten naar de zone 447/448. In de column van gisteren is aangegeven dat in dit gebied enige obstructie mag worden verwacht. Vandaag lijkt een voortzetting van het beeld zoals de index dat gistermiddag  liet zien dus aannemelijk.

Aex-IntraDagGrafiek

Aex-IntraDagGrafiek

et koersverloop in de komende dagen wordt bepalend. Nadat de AEX eerder deze week uit haar horizontale bandbreedte was gebroken, mocht wat verdere stijging worden verwacht. De ondertoon van de achterliggende dagen die ook weer is uitgesproken in de column van woensdag luidt echter dat vooralsnog niet teveel hoop moet worden gekoesterd voor het verdere koersverloop. Een stijging moet namelijk in eerste instantie gezien worden als een correctie in de wat langere beweging en niet zozeer als het startpunt van een nieuwe langere termijn stijgende trend. Anders verwoord, in de komende dagen moet rekening worden gehouden dat de graadmeter langzaam maar zeker weer terugzakt naar 438/439. Dat terugzakken hoeft overigens niet al vandaag te starten. Stel de AEX rekent, tegen de verwachting in, wel af met 447/448. Wat dan? Boven de eerste zone ligt 452 te wachten als volgend obstakel. Wordt vervolgd!

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

Geef een antwoord