AEX: Horizontaal

De visie dat het opwaarts momentum in de tweede helft van vorige week zou inzakken bleek juist. Wat betekent deze ontwikkeling voor de start van deze week? De verwachting luidt dat de AEX deze week op zwakke toon start.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

In de laatste columns van vorige week stond het opwaartse trendkanaal, met een steunlijn onder de bodems sinds 24 februari,  centraal. De graadmeter heeft dit kanaal verlaten en afgelopen vrijdag kon worden gemeld dat ingecalculeerde hogere koersen moesten worden gezien als slechts de klassieke terugtest op de oude steunlijn welke dan nu als weerstand moest gaan fungeren. Zo geschiedde! Een steuntje in de rug voor het neergelegde scenario is de conclusie dat bij het zetten van de hoogste koers afgelopen vrijdag de RSI niet kon volgen. De ingecalculeerde lagere start van vanochtend valt dan ook binnen het scenario.

Het eerste aantrekkingspunt is dezelfde zone 432 welke ook eind vorige week is benoemd. Boven de markt ligt nu een horizontale barrière rond 439 waardoor de bewegingsruimte bij de start van deze week gedefinieerd kan worden tussen deze twee lijnen. Een voortzetting van de impasse, zoals deze in de tweede helft van vorige week op deze plek is aangekondigd, ligt in het verschiet.

De bandbreedte tussen de genoemde niveaus bedraagt 7 indexpunten. De theorie stelt dat bij het doorbreken van de range de diepte van de range geprojecteerd mag worden. Onder 432 impliceert dit dus 425. De lijn op dit niveau staat in de intra-daggrafiek getrokken. Boven 439 betekent dit echter 446. De focus voor deze week is op een doorbraak van de steunlijn en niet zozeer op het doorbreken van de weerstandlijn. Voor nu echter: 439 tot 432.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

 Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3