AEX: Clean Sweep

Het lijstje dat precies een week geleden op deze plek aan u werd gepresenteerd, is ingevuld. Waarvan Akte! Het verhaal van de AEX speelt zich nu af tussen week- en intra-daggrafiek. De weerstand is bereikt maar de eerste steun is nog niet gebroken.

AEX-intraDagGrafiek

AEX-intraDagGrafiek

Gisteren is gerefereerd aan de oude steunlijn in de week-grafiek. Het was deze lijn op basis waarvan precies een week geleden het laatste koersdoel werd gezet op 416. In dezelfde column van gisteren is echter ook opgemerkt dat het eerste steunpunt momenteel rond 411 ligt. Pas onder dit niveau verzwakt het beeld van de AEX enigszins. Na een positieve start stond het tweede gedeelte van de handelssessie donderdag in het teken van een wegzakkende index. Het niveau 411 werd genaderd maar niet bereikt. Dat neemt niet weg dat de verwachting voor vandaag luidt dat de graadmeter gedurende de dag wederom wat kan wegzakken. Opnieuw geldt dat 411 als eerste steunpunt kan worden aangemerkt. Voor de volledigheid de opmerking dat onder 411 de oude bekende 405 volgt.

De vaste lezer heeft inmiddels opgemerkt dat bij de start van verzwakking onder 411 hetzelfde lijstje weer naar voren komt. Dan echter in omgekeerde volgorde. Dit op basis van het principe: oude weerstand, nieuwe steun.

Zover is het echter nog niet. Een belangrijke stelregel luidt: Geef de markt wat ruimte om haar werk te doen. Voor nu geldt dus dat de AEX wat ruimte tot aan 411 moet worden gegeven.

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek