AEX: AfTellen

De laatste handelsweek van 2016 gaat beginnen. In de kleinste grafiek valt op dat het animo al enkele dagen zoek is. De AEX is zijwaarts door de opzwepende stijgende lijn gelopen. De graadmeter zit in een zijwaartse impasse.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

De tocht naar de eindstreep van het jaar is begonnen. Vraagstuk is of deze toch nog een sprintje kent of dat het enthousiasme van de laatste weken plaatsmaakt voor getreuzel of zelfs een voorzichtige terugval. De vaste lezer is bekend met de opmerking dat het verhaal van de AEX momenteel het verhaal is van de zone 481. Dit niveau bepaalt de onderkant van de horizontale beweging waarbinnen de index al enkele dagen voortkabbelt. De bovenkant van deze ontwikkeling kan gezet worden op 484. Dit impliceert vooralsnog een handelsbreedte van grofweg drie indexpunten. Onveranderd luidt de visie dat pas onder 481 ingespeeld mag/kan worden op een verdere verzwakking. In dezelfde lijn van denken geldt uiteraard ook dat pas boven 484 een hervatting van de beweging van de laatste weken mag worden verwacht. De RSI onderstreept de huidige stand-off in de AEX.

Ook in het verloop van de indicator zijn twee lijnen aangebracht. Wat opvalt is dat deze lijnen ver verwijderd zijn van de respectievelijke signaallijnen en daarmee dus de reeds genoemde onderstreping verzorgen. De niveaus welke in beeld komen indien de AEX toch besluit boven 484 of onder 481 te kijken zijn vorige week meerdere keren benoemd. Wordt Vervolgd!

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

Eén reactie op “AEX: AfTellen”

  1. Jurrian says:

    Aha 09.29 en dan kan ik nog de eerste “reageerder” zijn.
    Dank Geert-Jan voor deze en alle andere updates van het afgelopen jaar.
    Ik zie er naar uit ook volgend jaar je analyses weer te volgen.
    hartelijke groet, Jurrian

Geef een antwoord